Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.7. Особливості державного регулювання інноваційної діяльності : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

10.7. Особливості державного регулювання інноваційної діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

магниевый скраб beletage

Наведені в попередньому параграфі напрямки стимулювання потребують більш детального пояснення, оскільки всі вони від-буваються не без державного втручання.

Так, відповідно до ст.328 Господарсько-го Кодексу України держава здійснює регу-лювання інноваційної діяльності шляхом:

- визначення інноваційної діяльності як необхідної складової інвестиційної та струк-турно-галузевої політики;

-          формування і забезпечення реалізації інноваційних програм та цільових про-ектів;

-          створення економічних, правових та організаційних умов для забезпечення державного регулювання інноваційної діяльності;

-          створення та сприяння розвитку інфраструктури інноваційної діяльності.

Держава також має здійснювати контроль за інноваційною діяльністю суб'єктів

господарювання та інших учасників господарських відносин, нагляд за її відповідніс-тю вимогам законодавства і державним інноваційним програмам. Законом можуть бути передбачені галузі чи об'єкти інноваційної діяльності, в яких обмежується чи за-бороняється використання іноземних інвестицій.

Сьогодні держава гарантує суб'єктам інноваційної діяльності:

-          підтримку інноваційних програм і проектів, спрямованих на реалізацію еконо-мічної та соціальної політики держави;

-          підтримку щодо створення та розвитку суб'єктів інфраструктури інноваційної діяльності;

-          охорону та захист прав інтелектуальної власності, захист від недобросовісної конкуренції у сфері інноваційної діяльності;

-          вільний доступ до інформації про пріоритети державної економічної та соціа-льної політики, про інноваційні потреби та результати науково-технічної діяльності, крім випадків, передбачених законом;

-          підтримку щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері здійснення інноваційної діяльності.

Інноваційні проекти, що інвестуються за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів, а також проекти, замовниками яких є органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, підлягають обов'язковій державній експертизі відповідно до законодавства. Інноваційні проекти, що інвестуються за рахунок інших джерел, підлягають обов'язковій державній експертизі з питань додержання екологі-чних, містобудівних та санітарно-гігієнічних вимог. У разі необхідності експертиза окремих інноваційних проектів, що мають важливе народногосподарське значення, може здійснюватися за рішенням Кабінету Міністрів України.