Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
10.6. Напрямки під-вищення ефектив-ності здійснення ін-новаційної діяльно-сті на підприємстві : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

10.6. Напрямки під-вищення ефектив-ності здійснення ін-новаційної діяльно-сті на підприємстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Звісно, оцінка ефективності інновацій-них проектів ще не є запорукою успішної йо-го реалізації на конкретному підприємстві. Будь-який інноваційних проект може назавж-ди залишитись лише вдалою альтернативою чинному перебігу бізнес-процесів. Але для того щоб збільшити науковий потенціал під-приємства будь-якої форми власності і галу-зевої приналежності, слід вживати наступні заходи:

-          розширяти коло конструкторів і дослідників;

-          підвищувати серед дослідників і конструкторів частку висококваліфікованих працівників;

-          забезпечувати підтримку розвитку інновацій за рахунок бюджетного фінансу-вання НДДКР за вказаними пріоритетними напрямами, які мають стратегічне значен-ня для держави;

-          забезпечувати високоякісне стажування за кордоном наукового потенціалу країни (студентів, аспірантів, докторантів, дослідників, конструкторів тощо);

-          пропорційно й одночасно стимулювати розвиток фундаментальних і приклад-них досліджень;

-          скорочувати за можливістю науково-виробничий цикл «інноваційна ідея – до-слідний зразок – виробництво»;

-          прискорювати оновлення асортименту продукції на підприємстві;

-          поліпшувати умови лабораторних досліджень на підприємстві;

-          інтенсифікувати процеси оформлення патентів, заявок, ліцензій тощо;

-          забезпечувати надання державної фінансової підтримки, відповідних гарантій та проведення високоякісної експертизи результатів інноваційної діяльності.