Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВПРАВИ ДЛЯ РОЗПІЗНАННЯ ТЕРМІНІВ : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗПІЗНАННЯ ТЕРМІНІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Розпізнайте, яку економічну категорію характеризують наведені нижче визначення. Обґрунтуйте свою відповідь.

Зашифрованими економічними категоріями є:

-          безпосередні інвестиції;

-          валютний ризик інвестиційного проекту;

-          внутрішня ставка прибутковості інвестицій;

-          інвестиції в науково-дослідні роботи;

-          інвестиції;

-          інвестиційний проект;

-          інвестиційний процес;

-          інвестиційний цикл;

-          інвестиційні ресурси;

-          інвестування;

-          інфляційний ризик інвестиційного проекту;

-          портфельні інвестиції;

-          прямі іноземні інвестиції;

-          реальні інвестиції;

-          ризик;

-          строк окупності інвестиційного проекту;

-          супутні інвестиції;

-          точка беззбитковості проекту (точка рівноваги);

-          фінансові інвестиції;

-          чиста поточна вартість інвестицій.

1.

 

Всі види майнових та інтелектуальних цінностей (у вартісному відтворен-ні), які потрібно вкласти в об'єкти підприємницької та іншої діяльності, в результаті використання яких мають утворюватися дохідні, прибуткові по-токи, досягатися намічені ефекти

 

?

 

2.

 

Тимчасове відмовлення економічного суб'єкта від споживання наявних у його розпорядженні ресурсів (капіталу) і використання цих ресурсів для збільшення в майбутньому свого добробуту

 

?

 

3. Процес вкладення капітальних ресурсів в будь-яку сферу діяльності

 

4.

 

Активи, утримувані підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвес-тора, які необхідні для придбання цінних паперів

 

?

 

5.

 

Вкладення капіталу у виробництво для оновлення існуючих і створення нових виробничих потужностей

 

?

 

6.

 

Інвестиції в основні виробничі засоби (матеріальні і нематеріальні активи) та обігові засоби

 

?

 

7.

 

Вкладення капіталу в об'єкти, територіально і функціонально пов'язані з цільовим виробничим об'єктом (мережі електропередач, каналізації, вкла-дення в охорону навколишнього середовища, соціальну інфраструктуру тощо)

 

?

 

8.

9.

 

Матеріальні кошти, необхідні для проведення передпроектних досліджень, а також оборотні засоби для забезпечення поточної діяльності науково-дослідної організації, яка працює за замовленням підприємства

Вкладення капіталу, що за величиною становлять не менше 10% вартості певного інвестиційного проекту

 

?

?

 

10.

 

Закордонні інвестиції, менші 10% вартості здійснюваного за їх допомогою капітального проекту

 

?

 

11.

 

Період часу від моменту впровадження інновації у виробництво (початок капіталовкладень) до її ліквідації (дезінвестування)

 

?

 

12.

 

Програма заходів, пов'язаних із здійсненням капітальних вкладень з ме-тою їх наступного відшкодування й одержання прибутку

 

?

 

13.

 

Розгорнута в часі реалізація інвестиційного проекту, яка починається з ух-валення рішення про інвестиції і завершується досягненням поставленої мети або вимушеним припиненням здійснення проекту

 

?

 

14.

 

Мінімально припустимий (критичний) рівень виробництва і продажів, при якому проект залишається беззбитковим, тобто, не приносить ані прибут-ку, ані збитків

 

?

 

15. Тривалість періоду, протягом якого здійснюється інвестиційний проект

?

16.

 

Абсолютна величина сумарного ефекту, що досягається при здійсненні інвестиційного проекту, обчисленого на момент ухвалення рішення за умови, що ставка дисконтування відбиває вартість капіталу

 

?

 

17.

 

Максимальна вартість капіталу, використовуваного для фінансування ін-вестиційних витрат, при якому власник проекту не несе збитків

 

?

 

18.

 

Можливість настання несприятливої події, що призводить до різних втрат (втрати майна, одержання доходів нижче очікуваного рівня тощо)

 

?

 

19. Ризик, обумовлений непередбачуваністю інфляції    ?

 

20.

 

Ризик втрат фінансових ресурсів внаслідок непередбачених коливань ва-лютного курсу

?