Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.9. Особливості уп-равління системою ризиків на підприємстві : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

9.9. Особливості уп-равління системою ризиків на підприємстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

 

-          виявлення всіх ризиків, властивих ін-вестиційному проекту;

-          опис ризиків;

-          класифікація й групування ризиків;

-          аналіз вихідних припущень.

На жаль, переважна більшість вітчизня-них розробників інвестиційних проектів зупи-няються на цій початковій стадії, яка є підго-товчою фазою повноцінного аналізу.

 

2.         Другою, більш складною, фазою ризик-аналізу є кількісний аналіз, метою яко-

го є обчислення ризику, що вимагає вирішення наступних завдань:

-          формалізація невизначеності;

-          розрахунок ризиків;

-          оцінка ризиків.

 

3.         На третьому етапі ризик-аналіз плавно трансформується з апріорних, теоре-тичних суджень, у практичну діяльність з управління ризиком. Це відбувається в мо-мент закінчення проектування стратегії ризик-менеджменту, тобто на початку її реа-лізації. Цей етап завершується інжинірингом інвестиційних проектів.

4.         Четвертий етап – контроль, який за своєю сутністю є початком реінжинирингу (перепроектування) інвестиційних проектів, завершує процес ризик-менеджменту і забезпечує йому циклічність.

 

ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ

виявлення всіх ризиків;

опис ризиків;

класифікація й групування ризиків;

аналіз вихідних припущень.

^^

 

Мета етапу: ідентифікація ризиків

 

КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ

формалізація невизначеності; розрахунок ризиків; оцінка ризиків.

 

^^

 

Мета етапу: обчислення ризиків

 

МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ

проектування ризик-менеджменту; вибір оптимальної стратегії; реалізація обраної стратегії.

 

КОНТРОЛЬ РИЗИКІВ

моніторинг ризиків; переоцінка і коригування ризиків; прийняття  оперативних рішень  за отриманими відхиленнями.

 

Мета етапу: оптимізація ризиків

 

Рис. 9.6. Алгоритм управління ризиком інвестиційного проекту