Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7.6. Фактори, що запобігають ефек-тивному створен-ню нематеріальних активів : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

7.6. Фактори, що запобігають ефек-тивному створен-ню нематеріальних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

На сьогоднішній день створено відпові-дні передумови для розбудови на вітчизня-них підприємствах власного інтелектуально-го потенціалу з метою створення конкурен-тоспроможних об'єктів інтелектуальної влас-ності, здатних гідно конкурувати як на внут-рішньому, так і на зовнішньому ринках.

Але залишаються деякі перешкоди, які необхідно долати на шляху створення підп-риємством власного потужного інтелектуа-льного потенціалу. До них, зокрема, відносяться:

- недосконалість чинного законодавства щодо визначення та характеристики прав, які виникають внаслідок володіння та користування нематеріальними ресурсами;

-          невизначеність та недостатня змістовність створюваних підприємствами об'є-ктів інтелектуальної власності;

-          невідповідність створюваних підприємствами об'єктів інтелектуальної влас-ності міжнародним вимогам та стандартам;

-          відсутність чітких методик, які дають змогу з високим ступенем точності та ві-рогідності оцінити реальну вартість створюваного об'єкта інтелектуальної власності;

-          неможливість в більшості випадків достовірно спрогнозувати майбутню кори-сність та цінність створюваного об'єкта інтелектуальної власності;

-          низька патентоспроможність об'єктів промислової власності;

-          невідповідність створюваних нематеріальних активів затвердженим в Україні пріоритетним напрямкам інноваційної діяльності;

-          відсутність мотивації у підприємств до створення об'єктів інтелектуальної власності;

-          недосконалість механізму оподаткування об'єктів інтелектуальної власності;

-          складність фізичного оформлення патенту чи ліцензії на створений об'єкт ін-телектуальної власності.