Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2. Поняття нематеріальних акти-вів та особливості їх обліку : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

7.2. Поняття нематеріальних акти-вів та особливості їх обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

магниевый скраб beletage

 

Нематеріальні активи - відносини, які виникають внаслідок володіння правами на об'єкти інтелектуальної власності та їх вико-ристання у виробничо-господарській діяль-ності підприємства для отримання доходу.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердже-ний Наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. №242 і зареєстрований в Міністерстві   юстиції   України   02.11.1999 р.

№750/4043, зі змінами і доповненнями, визначає нематеріальний актив як немо-нетарний актив, який не має матеріальної форми, але може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) у виробництві, торгівлі, в адміністративних цілях чи для надання в оренду іншим особам. Іншими словами, нематеріальні активи - активи, що не мають матеріально-речової фор-ми або матеріально-речова форма яких не має істотного значення для їх викорис-тання в господарській діяльності. Вони мають вигляд інтелектуальної власності, дов-гострокових майнових прав, гудвілу (ціни підприємства, зумовленої діловими зв'яз-ками) і забезпечують його власнику (власникам) певний прибуток або іншу користь протягом тривалого періоду (понад один рік).

Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснюється щодо кожного об'єкта за такими групами:

-          права користування природними ресурсами (права користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);

-          права користування майном (земельною ділянкою, будівлею, право на оренду приміщень тощо);

-          права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торговельні марки, фірмові назви тощо);

-          права на об'єкти промислової власності (права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

-          авторські та суміжні з ними права (права на літературні та музичні твори, про-грами для електронно-обчислювальних машин, бази даних тощо);

-          незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи, які представляють собою капітальні інвестиції в їх придбання, створення і модернізацію, використання яких за призначенням на дату складення балансу не відбулося;

-          інші нематеріальні активи (права на запровадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

В бухгалтерському обліку нематеріальні активи обліковуються на рахунку 12, який містить такі субрахунки:

121      – «Права користування природними ресурсами»;

122      – «Права користування майном»;

123      – «Права на знаки для товарів і послуг»;

124      – «Права на об'єкти промислової власності»;

125      – «Авторські і суміжні з ними права»;

126      – «Гудвіл»;

127      – «Інші нематеріальні активи». Між іншим, потребує більш детального роз'яснення термін «гудвіл». Відповідно

до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» в редакції від 22.05.1997 р. №283/97-ВР зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін в Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 24.05.2002 р. №349-IV, гудвіл визнається нематеріальним активом, вартість якого визначається як різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу, яка виникає внаслідок використання найкращих управлінських прийомів, методів, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо. Вартість гудвілу не амортизується і не враховується у визна-ченні валових витрат платника податків.