Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.1. Сутність капіталу, його класифікація : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

6.1. Сутність капіталу, його класифікація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Під капіталом розуміють суму коштів, необхідних для започаткування та здійснен-ня будь-якої підприємницької діяльності (біз-нес-процесів).

Частина капіталу, яка витрачається на придбання засобів виробництва, утворює

постійний капітал, інша частина, яка спря-мовується на залучення робочої сили, утво-рює змінний капітал.

 

В залежності від мети використання та характеру кругообігу капіталу пос-тійний капітал розподіляється на:

1.         Основний капітал – частина постійного капіталу, яка складається з вартості засобів праці та обертається протягом кількох періодів виробництва.

2.         Оборотний капітал – частина постійного капіталу, яка витрачається на придбання предметів праці та оплату праці найманої робочої сили.

За джерелами формування капітал підприємства поділяється на:

1.         Власний капітал – капітал, створюваний переважно за рахунок нерозподі-леного прибутку, тобто валового прибутку за відрахуванням сплачених податків, від-сотків за кредит і дивідендів, який зазвичай включає статутний, пайовий та резерв-ний фонди підприємства.

2.         Позиковий (залучений) капітал – капітал, сформований на тимчасовій ос-нові у вигляді довгострокової та (або) короткострокової позики, яка залучається у формі банківського кредиту.

Класифікацію капіталу представлено у вигляді структурної схеми (рис. 6.1). Матеріально-речовинне відтворення праці людей та певних засобів виробництва

в процесі їх взаємодії утворює виробничі фонди підприємства, усю сукупність яких

поділяють на основні та оборотні.

Основні фонди визначають характер матеріально-технічної бази виробничої сфери на різних етапах її розвитку.

Зростання й удосконалення засобів праці забезпечують безперервне підвищення технічної оснащеності та продуктивності праці виробничого персоналу підприємства.

КАПІТАЛ

 

ївГРГ

 

КЛАСИФІКАЦІЙНА ОЗНАКА

 

353ЇЇГ

 

постійний

 

змінний

 

власний

 

1

позиковий (залучений)

 

КЛАСИФІКАЦІЙНА ОЗНАКА

Рис. 6.1. Класифікація виробничого капіталу підприємства