Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.5. Показники руху персоналу на підприємстві : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

4.5. Показники руху персоналу на підприємстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

(kОП) – це відношення чисельності всіх при-йнятих працівників за даний період (чПР) до середньоспискової чисельності працівників (чСП) за той же період визначається за фор-мулою (4.30);

-          коефіцієнт  обороту  за  вибуттям

(kОВ) – це відношення усіх вибулих працівни-ків (чВИБ) до середньоспискової чисельності працівників (чСП), яке обчислюється за фор-мулою (4.31);

 

kОП

 

чПР чСП

 

(4.30)

 

kОВ

 

чВИБ чСП

 

(4.31)

 

- коефіцієнт плинності кадрів (kПЛ) – це відношення вибулих з підприємства

працівників з неповажних причин (з ініціативи працівника, через прогули, порушення трудової дисципліни тощо) (чВИБнп) до середньоспискової чисельності (чСП), який ви-значається за певний період за формулою (4.32):

kПЛ

 

ч

ВИБнп

чСП

 

(4.32)

 

Для оцінки персоналу підприємства можна використовувати також показники, що визначають рівень трудової дисципліни за кількістю неявок на роботу; відповід-ність кваліфікації працівників рівню складності виконуваних робіт; показники, що ха-рактеризують структуру персоналу підприємства тощо.

Рівень дисципліни (kД) визначає кількість неявок (невиходів на роботу) (tН) до за-гальної кількості відпрацьованих за визначений період людино-годин (ТЕФ) і обчис-люється за формулою (4.33):

 

k

 

Д

 

tН TЕФ

 

(4.33)

 

Відповідність кваліфікації працівників рівню складності виконуваних робіт (kВ)

визначається як співвідношення середнього тарифного розряду групи працівників (RПР) і середнього тарифного розряду виконуваних робіт (RР) за формулою (4.34):

 

 

RПР RР

 

(4.34)

 

Структура персоналу підприємства представляє собою характеристику пито-мої ваги кожної з його складової груп (ІЧі), відтворену у відсотках до сумарної чисель-ності всього промислово-виробничого персоналу підприємства (чПВП), вона розрахо-вується за формулою (4.35):

 

ІЧі

 

чі

чПВП

 

■100%.

 

(4.35)