Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_a9b79b1a3f8cc8653d8bcabf866e7d0d, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

О. О. Гетьман, В. М. Шаповал

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

2-ге видання

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2010

ББК 65.29я73 УДК 338.2:338.3(075.8) Г 44

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18.2-1788 від 21.07.2005)

Рецензенти:

Подсолонко В. А. — доктор економічних наук, професор (Таврійський націо наль-ний університет ім. В. І. Вернадського (м. Сімферополь));

Євтушевський В. А. — доктор економічних наук, професор (Київський націо наль-ний університет ім. Тараса Шевченка);

Петруня Ю. Є. — доктор економічних наук, професор (Дніпропетровський універ-ситет економіки та права)

Г 44   Гетьман О. О., Шаповал В. М.

Економіка підприємства: Навч. посіб. — 2-ге видання. — К.: Центр учбо-вої літератури, 2010. — 488 с.

ISBN 978-611-01-0005-2

В навчальному посібнику розглянуто закономірності та проблеми розвитку віт-чизняних підприємств в конкурентному ринковому середовищі. Охарактеризовано нормативно-правові засади їх функціонування та здійснення всіх виробничо-госпо-дарських процесів як в межах внутрішнього економічного механізму, так і при фор-муванні інтеграційних зв’язків із суб’єктами зовнішнього по відношенню до конкретного підприємства середовища. Докладно розглянуто питання ресурсного забезпечення, напрямки ефективної організації, управління, планування і регулювання діяльності підприємств. Визначено передумови застосування прогресивних методик щодо виз-начення результативності господарювання вітчизняних підприємств. Наведено конкретні приклади та розглянуто практичні ситуації в діяльності вітчиз няних підприємств.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу, викладачів, підприємців та читачів, яких цікавлять проблеми функціонування вітчизняних підприємств в ринкових умовах господарювання.

ББК 65.29я73

УДК 338.2:338.3(075.8)

ISBN 978-611-01-0005-2     © Гетьман О. О., Шаповал В. І., 2010

© Центр учбової літератури, 2010

 Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_a9b79b1a3f8cc8653d8bcabf866e7d0d, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0