Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.5. Формування ефективного підприємницького середовища : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

2.5. Формування ефективного підприємницького середовища


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

 

Здійснення ефективного підприємницт-ва можливо лише за умов визначеної суспі-льної ситуації – підприємницького середо-вища, під яким зазвичай розуміють ринок, ринкову систему відносин, а також особисту волю підприємця, тобто його особисту неза-лежність, що дозволяє прийняти конструкти-вне дійове підприємницьке рішення.

Відтак, підприємницьке середовище –

суспільна економічна ситуація, що включає ступінь економічного волевиявлення, наяв-ність (чи можливість появи) підприємницького корпуса, домінування ринкового типу економічних зв'язків, можливість формування підприємницького капіталу і використання необхідних ресурсів.

До внутрішнього підприємницького середовища відносяться такі етапи, як здійс-нення маркетингових досліджень, формулювання мети підприємництва, вибір техно-логії виробництва та організаційної структури, добір персоналу та прогнозування ре-зультатів діяльності. Зовнішнє підприємницьке середовище формується під впливом

державних органів влади і силових структур, конкурентів, споживачів і ділових парт-нерів, що визначає культуру підприємництва та ділову репутацію (імідж) будь-якого підприємства. Також на формування зовнішнього підприємницького середовища впливають еколого-економічні, політичні, соціальні, науково-технічні фактори, взає-мозв'язок яких представлений на рис. 2.3.

 

Державні органи влади

 

Ділові партнери і споживачі

 

Силові структури

 

Конкуренти і профспілки

 

 

 

 

Дослідження ринку  ->        Формулювання мети           -►      Вибір технології виробництва

            І           і                       t                       ,           1         

           

                        [             СУБ'ЄКТ            ] ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

^                                        J              

           

                                  

                                  

            '        '             

                        '          1          

           

            '                       і                       1         

           

Результат виробництва                   Підбір працівників                Вибір організа-ційної структури

 

 

 

Соціокультурні фактори

 

Науково-техніч-ні досягнення

 

Економіко-еко-логічні фактори

 

Культура підприємництва

 

межа факторів формування внутрішнього підприємницького середовища; межа факторів формування зовнішнього підприємницького середовища.

Рис. 2.3. Формування внутрішнього і зовнішнього підприємницького середовищ