Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.4. Характеристика цілей, завдань, суб'єктів і об'єктів підприємництва : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

2.4. Характеристика цілей, завдань, суб'єктів і об'єктів підприємництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

-          інноваційну діяльність як підприєм-ницьку функцію;

-          дії підприємця як носія і втілювача даної функції.

Результатом кожного типу підприємни-цької діяльності є досягнення сформульова-них цілей.

Основними цілями підприємницької діяльності є:

-          одержання прибутку від вкладеного в той чи інший об'єкт підприємництва ка-

піталу, фінансових, ресурсних, матеріальних і нематеріальних засобів;

-          задоволення попиту суспільства щодо конкретних потреб його членів.

У процесі виробництва чи посередницької діяльності цілі можуть носити більш

глобальний характер, зокрема, це може бути:

-          нагромадження коштів для завоювання нових ринків і розвитку виробництва;

-          поліпшення соціальних умов співробітників підприємства;

-          формування та оптимізація платоспроможного попиту споживачів продукції підприємства;

-          формування етичних і високоморальних норм в суспільстві, поліпшення куль-тури споживання тощо.

Завдання, що формулюються для виконання в підприємницькій діяльності і

сприяють досягненню поставлених цілей, можна розділити на два напрями:

1)         комплекс завдань, виконання яких забезпечує успіх інноваційної діяльності підприємця;

2)         комплекс завдань, виконання яких формує ефективність сталих чи наново здійснюваних процесів виробництва чи посередницької діяльності.

З огляду на сформульовані завдання, економічна сутність підприємництва по-лягає в пошуку і реалізації нових комбінацій факторів виробництва (відновлення про-дукції, технології, організаційних підходів) з метою задоволення виявленого попиту.

Основним суб'єктом підприємницької діяльності виступає підприємець, який

взаємодіє зі споживачем, державою, найманими працівниками, партнерами по бізне-су. Взаємодія підприємця із зовнішніми організаціями, партнерами, конкурентами, окремими групами споживачів, постачальниками, місцевими і центральними органа-ми влади, податковими органами, митницею й іншими учасниками підприємницької діяльності вимагає дотримання установлених форм, норм і правил співробітництва, про які вже йшлося в цьому підрозділі.

Об'єктами підприємництва є, по-перше, інноваційна (дослідження, розробки,

технічні послуги), по-друге, виробнича (з виготовлення товарів і надання послуг), по-третє, торговельно-посередницька діяльність. Об'єктами власне підприємницької ді-яльності є виготовлена продукція, виконана робота чи надана послуга, – все, що може задовольнити потреби і пропонується на ринку для придбання, використання і споживання.