Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
13.5. Особливості здійснення багатофакторного аналізу прибутку : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

13.5. Особливості здійснення багатофакторного аналізу прибутку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

 

-          зміни в обсягах реалізації;

-          зміни в структурі й асортименті про-дукції;

-          зміни відпускних цін на продукцію;

-          зміни цін на сировинно-матеріальні ресурси;

-          зміни в рівні витрат матеріальних і трудових ресурсів.

 

1.         Розрахунок загальної зміни прибутку від реалізації продукції (ΔП) здійснюєть-

ся за формулою (13.16):

ΔП = Пі- П0 , (13.16)

де Пі- прибуток звітного періоду; По - прибуток базового періоду.

2.         Розрахунок впливу на прибуток змін відпускних цін на продукцію (ΔПі) здійс-

нюється за формулою (13.17):

ΔПі= ВРі- ВР10 ,       (13.17)

де ВР1 = Σ Цiх Qi- виручка від реалізації продукції в звітному періоді в цінах звітного періоду;

Ці - ціна виробу в звітному періоді; Qi - кількість виробів, реалізованих у звітному періоді;

ВРіо = Σ Ц0 хОі- обсяг реалізації продукції в звітному періоді в цінах базо-вого періоду; Цо - ціна виробу в базовому періоді.

3.         Розрахунок впливу на прибуток змін в обсягах реалізації продукції (ΔП2) за

базовою собівартістю здійснюється за формулою (13.18):

ΔП2 = Пох Кі- По = П0 х (Кі- 1) ,    (13.18)

де Кі - коефіцієнт зростання обсягів реалізації продукції за їх собівартістю, тоб-то К  = Сю/ Со;

СІ о - фактична собівартість реалізованої продукції за звітний період у цінах і тарифах базового періоду; Сo - собівартість базового періоду.

4.         Розрахунок впливу на прибуток змін в структурі й асортименті продукції (ΔП3)

здійснюється за формулою (13.19):

ΔПз = П0 х К2 - Пох Кі = П0 х (К2 - Кі) ,   (13.19)

де К2 - коефіцієнт зростання обсягу реалізації за відпускними цінами, тобто К2 = ВРі о/ ВРо;

ВР1 о - обсяг реалізації в звітному періоді за цінами базового періоду; ВРо - обсяг реалізації в базовому періоді.

5.  Розрахунок впливу на прибуток економії внаслідок зниження собівартості продукції (ΔП4) здійснюється за формулою (13.20):

 

ΔП4 = С1>0 - С1

 

(13.20)

 

де Сі о - собівартість реалізованої продукції звітного періоду в цінах і за умова-ми базового періоду; С - фактична собівартість реалізованої продукції звітного періоду.

6. Розрахунок впливу на прибуток економії від зниження собівартості продукції при одночасному зростанні обсягів реалізації (ΔП5) здійснюється за формулою (13.21):

 

ΔП5 = С0 х К1 - С1,о.

 

(13.21)

 

7. Окремо за даними бухгалтерського обліку визначається вплив на прибуток зміни цін на матеріали і тарифів на послуги (ΔП6), а також економії, викликаної пору-шеннями господарської дисципліни (ΔП7). Сума факторних відхилень (ΔПі дає мож-ливість визначити загальну зміну прибутку від реалізації за звітний період (ΔП), що виражається формулою (13.22):

 

ΔП = ΔПІ + ΔП2 + ΔПз + ΔП4 + ΔП5 + ΔП6 + ΔП7 .

(13.22)