ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

1. Однією з позицій товарного асортименту підприємства шинної галузі промис-ловості є шини 175/70 R-13 БЛ-85, які призначені для автомобіля марки «Жигулі» мо-делі 06. Така продукція користується стабільним попитом через насиченість вітчиз-няного автомобільного ринка даним товаром. Для виробництва 1000 таких автопок-ришок необхідна безліч матеріалів, численний перелік яких наводиться тут разом з нормами їх витрат та закупівельними цінами.

1.1.      Основні матеріли:

каучук марок НК-1С - 804,6 кг за ціною 5 грн / кг, СКІ-3 - 1042,1 кг (5,4 грн / кг), СКМС-ЗОАРК - 1376,0 кг (4,42 грн / кг), СКС-30АРК-15БР - 0,7 кг (3,8 грн / кг); найрит марки А - 0,5 кг (7 грн / кг); бутилкаучук БК-1675 - 15,7 кг (5,6 грн / кг); хлорбутил - 0,5 кг (6,2 грн / кг); СКД 2ГР ЗК - 298,6 кг (4,9 грн / кг); каучук латексу СКД-1 - 7,9 кг (5 грн / кг); каучук латексу ВП-107 - 3,4 кг (8 грн / кг); регенерат - 0,4 кг (1,68 грн / кг); білила цинко-ві - 166,7 кг (5,2 грн / кг); технічний вуглець марок П-234 (ПМ-100) - 2,2 кг (1,48 грн / кг), П-245 - 1181,9 кг (1,68 грн / кг), П-514 (ПМ-50) - 873,3 кг (1,36 грн / кг); корд анідний -1323,4 м2 (4,70 грн / м2); металевий корд - 561,2 м2 (6,2 грн / м2); бязь - 6,3 м2 (3,03 грн / м2); капронова тканина - 1,2 м2 (4,76 грн / м2); проволока - 286 кг (3,5 грн / кг).

1.2.      Допоміжні матеріали:

ангідрид фталевий - 10,5 кг (2,58 грн / кг); нафтонат - 5,8 (42 грн / кг); сантогард

-          4,3 кг (24 грн / кг); кислота бензойна - 3,8 кг (4,6 грн / кг); віск - 26 кг (2,96 грн / кг);

діафен - 50,9 кг (20 грн / кг); резорцин - 1,2 кг (19 грн / кг); ацетонаніл - 26,1 кг (7,2

грн / кг); гексол - 5,3 кг (13,2 грн / кг); сульфенамід М - 25,2 кг (14,2 грн / кг); сульфе-

намід Ц - 14,2 кг (11,4 грн / кг); амберол - 0,8 кг (27,6 грн / кг); дітіодиморфолин -

11.8     кг (13,2 грн / кг); октофор Н - 4,4 кг (8 грн / кг); октофор Н 10S - 0,3 кг (13 грн / кг);

сірка мелена - 14,1 кг (0,44 грн / кг); сірка полімерна - 113,6 кг (8,4 грн / кг); каніфоль

-          73,2 кг (3,6 грн / кг); масло ПН-6 - 115,8 кг (0,6 грн / кг); масло мінеральне - 1,3 кг

(7,4 грн / кг); мазут - 2,5 кг (0,32 грн / кг); кислота олеїнова - 3,8 кг (2,6 грн / кг); пара-

фін технічний - 0,1 кг (3,8 грн / кг); ренацит - 0,8 кг (35 грн / кг); смола природна -

90.9     кг (2 грн / кг); стеарин технічний - 63,6 кг (5 грн / кг), бітум - 14,7 кг (1 грн / кг),

рубракс - 2,3 (1 грн / кг), смола епоксидна - 9,1 кг (17 грн / кг), метафениленбіомале-

їн - 0,1 кг (0,86 грн / кг), модифікатор РУ - 10,5 кг (19,6 грн / кг), модифікатор АРУ -

1,7 кг (15,2 грн / кг), поліетилен - 10,4 кг (0,1 грн / кг), пігмент жовтий - 0,1 кг (2,1 грн /

кг), фарба штемпельна жовта - 0,2 кг (12,44 грн / кг), каолін - 213,1 кг (0,1 грн / кг),

крейда - 23 кг (2 грн / кг), слюда - 24 кг (5 грн / кг), тальк - 24,3 кг (0,8 грн / кг), бензин

-          91,2 кг (1 грн / кг), їдкий натр - 0,2 кг (0,06 грн / кг), клей декстриновий - 0,4 кг (0,18

грн / кг), масло МС – 3,3 кг (12 грн / кг), емульсія – 4,4 кг (0,22 грн / кг), мило – 10,3 кг (1,9 грн / кг), скипидар – 0,6 кг (3,8 грн / кг), формалін – 1,6 кг (0,54 грн / кг), етилаце-тат 0,1 кг (3 грн / кг), концентрат апатиту – 5,3 кг (0,02 грн / кг).

1.3. Енергія на технологічні цілі – 49360 кВт-годин за ціною 0,156 грн / кВт-годину.

Відповідно до матеріальних та енергетичних потреб необхідно визначити мате-ріальні та енергетичні витрати в розрахунку на 1 автопокришку та на 1000 автомобі-льних покришок, а також обчислити собівартість однієї автопокришки марки 175/70 R-13 БЛ-85, якщо частка описаних вище матеріальних витрат в ній складає 68%.

2.         Підприємство фармацевтичної галузі промисловості випускає медичний пре-

парат «Аспаркам», призначений для лікування ішемічної хвороби серця і гіпокаліємії,

викликаної застосуванням салуретичних засобів. Цей препарат користується підви-

щеним попитом серед людей, що мають хвороби серця. Його також застосовують

при порушеннях ритму, пов'язаних з інтоксикацією препаратами наперстянки, при па-

роксизмах мерехтіння передсердь, а також нещодавно виниклих хворобах шлункової

екстрасистології. Для виготовлення 438000 ампул розчину «Аспаркаму» необхідні та-

кі основні матеріали та сировина:

До основних сировинних ресурсів відносяться:

-          аспарагінова кислота – 1805 кг за ціною 45 грн / кг;

-          спеціально підготовлена вода для ін'єкцій – 21193 кг за ціною 0,5 грн / кг;

-          окис магнію – 141 кг за ціною 34 грн /кг;

-          гідроокис калію – 432 кг за ціною 31 грн / кг;

-          сорбіт – 1226 кг за ціною 17 грн / кг;

-          вугілля активоване – 744 кг за ціною 9 грн / кг;

-          ампули скляні ємністю 5 мл – 5002152 шт. за ціною 0,003 грн / шт.;

-          коробки 438000 шт. за ціною 0,15 грн / шт.;

-          листи-вкладиші (надруковані інструкції) – 438000 шт. за ціною 0,02 грн / шт.;

-          ніж для відкриття ампул – 438000 шт. за ціною 0,03 грн /шт. В процесі виготовлення препарату використовується також численний перелік

допоміжних матеріалів, таких як:

-          ацетон в кількості 876 кг за ціною 2,35 грн / кг;

-          бельтинг бавовняно-паперових фільтрів – 8760 м за ціною 1,7 грн / м;

-          папір пергаментний – 10950 кг за ціною 1,9 грн / кг;

-          перекис водню – 8760 кг за ціною 2,55 грн / кг;

-          гідрохінон – 14892 кг за ціною 1,05 грн / кг;

-          марля медична – 4380 м за ціною 1,6 грн / м;

-          шпагат – 19710 кг за ціною 1,25 грн / кг;

-          пакувальні медичні ящики – 10950 шт. за ціною 2,2 грн /шт. Для виготовлення препарату необхідна також електроенергія в обсязі 240900

кВт-годин за ціною 0,15 грн / кВт-година, природний газ – 254040 м3 за ціною 0,2 грн / м3, стисле повітря – 11826 м3 за ціною 0,05 грн / м3, вода технічна – 118260 м3 за ці-ною 0,03 грн / м3.

Використовуючи вказані показники, необхідно обчислити сукупні матеріальні ви-трати для виготовлення однієї ампули та 438000 ампул розчину «Аспаркаму», а та-кож визначити собівартість однієї ампули «Аспаркаму», якщо частка вказаних вище матеріальних витрат в ній становить 75%.

3.         Виробнича собівартість товарної продукції на плановий рік по підприємству

має скласти 16000 тис грн. Позавиробничі витрати в цілому по підприємству перед-

бачаються в сумі 900 тис грн. Виробнича собівартість одиниці виробу 8 тис грн.

На основі планових показників підприємства визначте суму позавиробничих ви-трат, які включаються в собівартість одиниці виробу.

4.         На виробництво виробу в плановому році передбачені такі витрати (грн): си-

ровина і матеріали – 426,5; основна і додаткова заробітна плата виробничих робітни-

ків з відрахуванням на соціальні заходи 23,8; загальновиробничі витрати – 11,1; по-

завиробничі витрати – 2% до виробничої собівартості.

Визначте виробничу та повну собівартість виробу на плановий рік.

5.         Для визначення загальновиробничих витрат підприємство має такі дані:

5.1.      Витрати на виробництво по підприємству на плановий рік (тис грн):

-          основна заробітна плата виробничих робітників 940

-          витрати на утримання та експлуатацію устаткування     1750

-          загальновиробничі витрати            640

5.2.      Витрати на виріб А (тис грн):

-          основна заробітна плата виробничих робітників        31

-          витрати на утримання та експлуатацію устаткування   53 Визначте загальновиробничі витрати, які слід включити в собівартість виробу А.

6.         Виробнича собівартість товарної продукції на плановий рік по підприємству

складає 32000 тис грн. Позавиробничі витрати передбачаються в сумі 5120 тис грн.

На виробництво цільового виробу планують такі витрати (грн): сировина і матеріали

– 320; основна і додаткова заробітна плата виробничих робітників з відрахуваннями

на соціальні заходи – 42; витрати на утримання та експлуатацію устаткування – 55;

загальновиробничі витрати – 60.

На основі наведених даних виробництва на плановий рік необхідно визначити виробничу та повну собівартість цільового виробу.

7.         Загальновиробничі витрати по машинобудівному підприємству на рік склали

2032 тис грн, витрати на утримання та експлуатацію устаткування – 4318 тис грн, ос-

новна заробітна плата виробничих робітників – 2626 тис грн; основна заробітна плата

виробничих робітників в собівартості машини – 90 грн, витрати на утримання та екс-

плуатацію устаткування в собівартості машини – 65 грн.

Визначте суму загальновиробничих витрат у собівартості машини.

8.         З 1 тонни сировини виходить 600 кг продукції А і 200 кг продукції Б при зага-

льних витратах 2610 грн. Основною у виробництві є продукція А, супутньою – проду-

кція Б, яку списують за оптово-відпускною ціною, оскільки вона відповідає вимогам

стандарту (ДСТУ). Оптово-відпускна ціна 1 тонни продукції Б складає 1650 грн.

Необхідно визначити собівартість 1 тонни основної продукції А.

9. На основі наведених в таблиці даних про випуск продукції підприємством не-обхідно оцінити можливість скорочення витрат в плановому періоді порівняно з базо-вим періодом за всіма можливими напрямками:

 

Види ма-теріалів       Обсяг ви-пуску про-дукції   Витрати матеріалів на одиницю продукції            Ціна одиниці матеріалів

 

           

            в базовому періоді    в плановому періоді в базовому періоді    в плановому періоді

А         120      1,5       1,4       28        26

Б          250      1,2       1,1       30        29

В         200      1,8       1,6       40        35

10. Для визначення рівня витрат на 1 грн товарної продукції в плановому році підприємство використовує такі дані:

Вироби           Кількість виробів за планом (шт)    Повна собівартість одиниці про-дукції за планом на рік (грн)            Оптова ціна за оди-ницю продукції (грн)

А         8000    410      510

Б          7000    490      605

В         1600    620      800

Повна собівартість інших виробів – 548 тис грн, вартість їх в оптових цінах підп-риємства – 635 тис грн.

Необхідно визначити рівень витрат на 1 грн товарної продукції.

11.       Товарна продукція підприємства в плановому році складає 505 тис грн, її по-

вна собівартість 445 тис грн. Витрати на 1 грн товарної продукції за звітний рік очіку-

ються в розмірі 89,88 коп.

Визначте рівень витрат на 1 грн товарної продукції підприємства в плановому році та їх зниження (в %) у порівнянні зі звітним роком.

12.       Визначте фактичний і плановий рівень витрат на 1 грн товарної продукції, а також процент їх зміни, якщо план випуску продукції А склав 1200 тонн на рік, а про-дукції Б – 1500 тонн на рік при собівартості продукції А 15 тис грн за тонну, а продук-ції Б – 8 тис грн за тонну. В звітному році випуск продукції збільшиться на 20%, а її собівартість зменшиться на 6%. Оптова ціна продукції А – 18 тис грн за тонну, а про-дукції Б – 10,3 тис грн за тонну.

13.       Визначте зменшення собівартості збірного залізобетону за кошторисом ви-трат і за його елементами на плановий рік, якщо відомо, що на підприємстві з виго-товлення залізобетону в базовому році собівартість продукції за кошторисом витрат склала 90 млн грн. На наступний рік установлено зниження собівартості залізобетону за кошторисом витрат на 5%.

Заплановане зниження витрат розподіляється за елементами таким чином, у ві-дсотках: витрати на сировину та матеріали – 16%; витрати на заробітну плату з від-рахуваннями на соціальні потреби – 12%, витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування – 10%, накладні витрати – 18%.

14.       У І кварталі поточного року питомі змінні витрати на виріб склали 95 грн, ціна

одиниці продукції 125 грн, загальні постійні витрати 1000 тис грн. У ІІ кварталі ціни на

сировину зросли на 10%, що призвело до зростання змінних витрат також на 10%.

Визначте, як зміна ціни на сировину вплине на беззбитковий обсяг виробництва продукції.

15.       Ціна на одиницю виготовлюваного підприємством виробу у І кварталі поточ-

ного року була 20,2 грн, у ІІ кварталі ціна зросла на 7%. Постійні витрати складають

2000 тис грн. Питомі змінні витрати дорівнюють 60,8 грн.

Визначте, як зміна ціни вплине на зміну беззбиткового обсягу випуску продукції.

16.       Для визначення виробничої і повної собівартості виробу підприємство має

такі дані: витрати на виробництво цільового виробу А: основна сировина і матеріали

– 102 грн, паливо і енергія на технологічні цілі – 27 грн, основна заробітна плата ви-

робничих робітників – 45 грн, додаткова заробітна плата виробничих робітників – 22

грн, відрахування на соціальні потреби – 26 грн, витрати на утримання та експлуата-

цію устаткування – 38 грн. Витрати на виробництво продукції по підприємству в пото-

чному році склали (тис грн): основна заробітна плата виробничих робітників – 970,

витрати на утримання та експлуатацію устаткування – 610, загальновиробничі витра-

ти – 660, загальногосподарські витрати – 740, позавиробничі витрати – 310, виробни-ча собівартість товарної продукції – 14840.

Визначте виробничу та повну собівартість виробу А на плановий рік.

17.       Обчисліть оптову ціну, ціну реалізації та роздрібну ціну виробу А, якщо при-буток від реалізації виробу складає 5 грн, собівартість реалізованої продукції – 30 грн, ставка податку на додану вартість відповідно до норм чинного законодавства 20%, акцизний збір складає 25%, а торговельна націнка – 45%.

18.       Сформуйте роздрібну ціну виробу, якщо прибуток від реалізації виробу за-планований на рівні 15 грн, собівартість реалізованої продукції 50 грн, ставка податку на додану вартість відповідно до норм чинного законодавства 20%, торговельна на-цінка – 15%.

19.       Підприємство реалізує в плановому році 450 тис виробів. Повна собівартість одного виробу 15 грн, роздрібна ціна – 17,5 грн. Підприємство надає знижки торгове-льним організаціям у розмірі 2,5% роздрібної ціни і сплачує ПДВ в розмірі 20% (за винятком торговельної знижки).

Визначте прибуток від реалізації продукції промислового підприємства в плано-вому році.

20.       Постійні витрати підприємства на виготовлення продукції за попередніми

оцінками склали суму в 512 тис грн, їх орієнтовна частка в сумі сукупних виробничих

витрат складає 32%. Пробний обсяг виробництва нової продукції має скласти 1 млн

одиниць. Ціноутворення на продукцію, виготовлену підприємством, здійснюється за

моделлю «середні витрати плюс прибуток» з урахуванням податку на додану вар-

тість (ПДВ). Ціна одиниці найближчого на ринку аналогу у конкурента, який складає

гідну конкуренцію виготовленому новому товару, знаходиться на рівні 2,5 грн.

Визначте доцільність виробництва нової продукції, а також критичний та ефек-тивний обсяги її виробництва підприємством, якщо норма прибутковості її виробницт-ва закладена на рівні 15%.

21.       Підприємство планує започаткувати виробництво абсолютно нових товарів,

які мають поліпшені властивості порівняно з найближчими аналогами на ринку. В хо-

ді проведення маркетингових досліджень було встановлено, що споживчий ефект на

вироблений товар має скласти 2,4 грн з одиниці продукції, що визначає його спожив-

чу цінність. Попередньо складений кошторис витрат показує, що для виробництва

пробної партії товарів в розмірі 500 тис одиниць необхідно 3,5 млн грн, а рентабель-

ність випуску такої продукції має скласти 20%. Ціноутворення щодо визначення ниж-

ньої межі ціни здійснюється за моделлю «середні витрати плюс прибуток» з ураху-

ванням податку на додану вартість ПДВ. Ціна найближчого аналога виробленої про-

дукції зафіксована на рівні 8,3 грн за одиницю.

Необхідно обчислити верхню та нижню межі ціни на товар, який планує випуска-ти підприємство, на основі чого визначити рекомендовану ціну для продажу такого товару на ринку.

Разом з цим необхідно відповісти на запитання, чи доцільно виготовляти запла-нований обсяг продукції в розмірі 500 тис одиниць?

22.       Підприємство започатковує випуск нових товарів з поліпшеними властивос-

тями з метою захоплення визначеного ринкового сегменту. Пробний обсяг випуску і

реалізації продукції складає 10 тис одиниць товару. Сукупні витрати на її виробницт-

во і реалізацію складають суму 25,7 тис грн. З одиниці продукції планується отримати

прибуток в розмірі 0,52 грн. Для реалізації своєї продукції підприємство залучає по-середників, послуги яких будуть сплачуватися в розмірі 5% від обсягів реалізованої продукції. Податок на додану вартість нараховується за ставкою 20%. Визначте, за якою ціною підприємству слід продавати виготовлену продукцію на визначеному рин-ковому сегменті?

Чи ефективним буде виробництво даної продукції, якщо на ринку склалася ціна на неї в розмірі 4 грн за одиницю?

Обчисліть економічний ефект (чи збиток) від продажу на ринку пробної партії товару в обсязі вказаних вище 10 тис одиниць товару.

23. Річна фінансова звітність підприємства наведена в Балансі та Звіті про фі-нансові результати. За наведеними в них даними необхідно проаналізувати витрат-ність роботи підприємства протягом звітного періоду, обчисливши показники собівар-тості товарної продукції, собівартості реалізованої продукції, матеріалоємність про-дукції, зарплатоємність продукції, витрати на 1 грн товарної продукції, витрати на 1 грн реалізованої продукції. Необхідно також проаналізувати структуру собівартості товарної продукції за економічними елементами.

За результатами аналізу необхідно зробити відповідні висновки і пояснення.

БАЛАНС на 31 грудня 2004 року

Форма №1

Код за ДКУД 1801001

 

Актив Код рядка       На початок звітного періоду            На кінець звітного пері-оду

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ                         

Нематеріальні активи: залишкова вартість первісна вартість знос         010      123      216

 

            011      123      216

 

            012      ( - )      ( - )

Незавершене будівництво   020      18 517 14 491

Основні засоби: залишкова вартість первісна вартість накопичена амортизація         030      203 682           222 127

 

            031      284 323           304 012

 

            032      (80 641)          (81 885)

Довгострокові фінансові інвестиції: обліковані методом участі в капіталі інших підприємств інші фінансові інвестиції       040                 

 

            045                 

Довгострокова дебіторська заборгованість           050                 

Відстрочені податкові активи         060                 

Інші необоротні активи        070                 

Усього за розділом І 080      222 322           236 834

ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ                             

Запаси: виробничі запаси

тварини на вирощуванні та відгодівлі незавершене виробництво готова продукція товари 100      9 340   4 594

 

            110                 

 

            120      3          46

 

            130                 

 

            140      524      371

Векселі одержані       150      21 715 15 755

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість первісна вартість резерв сумнівних боргів       160      10 407 23 233

 

            161      10 407 23 233

 

            162      (   -   )  (   -   )

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом за виданими авансами з нарахованих доходів із внутрішніх розрахунків         170      27        27

 

            180      50        -

 

            190                 

 

            200                 

Інша поточна дебіторська заборгованість  210      543      772

Поточні фінансові інвестиції           220                 

Грошові кошти та їх еквіваленти: у національній валюті в іноземній валюті    230      1          3

 

            240                 

Інші оборотні активи            250      3 193   2 532

Усього за розділом ІІ            260      45 803 47 333

ІІІ. Витрати майбутніх періодів       270      9 018   7 854

Баланс            280      277 143           292 021

 

Пасив Код рядка       На початок звітного періоду            На кінець звітного пері-оду

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ                             

Статутний капітал    300      39 744 39 744

Пайовий капітал       310                 

Додатковий вкладений капітал      320                 

Інший додатковий капітал   330      152 864           152 864

Резервний капітал    340                 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  350      34 050 33 009

Неоплачений капітал           360      (    )     (    )

Вилучений капітал   370      (    )     (    )

Усього за розділом І 380      226 658           225 617

ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ                              

Забезпечення виплат персоналу    400                 

Інші забезпечення     410                 

            415                 

            416      (    )     (    )

Цільове фінансування          420      4 603   2 196

Усього за розділом ІІ            430      4 603   2 196

ІІІ. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                        

Довгострокові кредити банків        440                 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання            450      39        39

Відстрочені податкові зобов'язання           460                 

Інші довгострокові зобов'язання     470      171      4 925

Усього за розділом ІІІ           480      210      4 964

IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                            

Короткострокові кредити банків    500      -          1 000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями   510                 

Векселі видані           520      2 106   39

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги          530      12 486 15 175

Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів з бюджетом

з позабюджетних платежів зі страхування з оплати праці з учасниками із внутрішніх розрахунків  540                 

 

            550      7 039   10 675

 

            560      4 814   4 814

 

            570      1 509   913

 

            580      1 764   1 839

 

            590                 

 

            600      174      241

Інші поточні зобов'язання    610      13 406 11 878

Усього за розділом IV          620      43 298 46 574

V. Доходи майбутніх періодів         630      2 374   12 670

Баланс            640      277 143           292 021

ЗВІТ

про фінансові результати

за 2004 рік

Форма №2

Код за ДКУД       1801003 І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття            Код рядка       За звітний період      За попере-дній період

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  010      110 782           105 306

Податок на додану вартість 015      16 670 13 814

Акцизний збір           020                 

 

            025                 

Інші вирахування з доходу   030                 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)            035      94 112 91 492

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)       040      87 304 73 391

Валовий: прибуток збиток   050      6 808   18 101

 

            055                 

Інші операційні доходи        060      8 907   9 912

Адміністративні витрати     070      4 858   9 575

Витрати на збут        080      499      402

Інші операційні витрати      090      8 704   18 706

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток збиток       100      1 654  

 

            105                  670

Дохід від участі в капіталі     110                 

Інші фінансові доходи          120      1          1

Інші доходи    130      570      815

Фінансові витрати    140      558      345

Втрати від участі в капіталі  150                 

Інші витрати  160      1 684   1 271

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток збиток   170                 

 

            175      17        1 470

Податок на прибуток від звичайної діяльності     180                 

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток збиток           190                 

 

            195      17        1 470

Надзвичайні: доходи витрати         200                 

 

            205                 

Податки з надзвичайного прибутку           210                 

Чистий: прибуток збиток     220                 

 

            225      17        1 470

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника    Код рядка       За звіт-ний пе-ріод   За попе-редній період

Матеріальні витрати 230      41 669 40 220

Витрати на оплату праці     240      30 668 20 327

Відрахування на соціальні заходи   250      13 304 7 366

Амортизація  260      6 516   5 317

Інші операційні витрати      270      9 251   28 665

Разом  280      101 408           101 895