Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Схема 3. Судовий імунітет : Господарське процесуальне право : Бібліотека для студентів

Схема 3. Судовий імунітет


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 

магниевый скраб beletage

Судовий імунітет

Лише за згодою компетентних органів іноземної держави,

якщо інше не передбачено законами України або міжнародними

договорами України, згода на обов'язковість яких надана

Верховною Радою України, допускається

Подання до господарського суду позову до іноземної держави

Залучення іноземної держави до участі у справі як третьої особи

Накладання арешту на майно або грошові кошти, що належать іноземній державі і знаходяться на території України

Застосування щодо іноземної держави інших заходів забезпечення позову

Звернення стягнення на майно іноземної держави в порядку примусового виконання судового рішення господарського суду

Судовий імунітет міжнародних організацій визначається законодавством України і міжнародними договорами України

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Нормативні акти та міжнародні угоди1.      Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к /96-ВР.

2.         Про мови в Українській РСР: Закон України від 28 жовтня 1989 року № 8312-ХІ.

3.         Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 року № 1789-ХП.

4.         Господарський процесуальний кодекс України: Закон Украї-ни від 6 листопада 1991 року № 1798-ХП.

5.         Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 року (в редакції Закону України від 30 червня 1999 року) № 2343-ХП.

6.         Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 року № 3659-ХП.

7.         Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 року № 4038-ХП.

8.         Про екологічну експертизу: Закон України від 9 лютого 1995 року № 45/95-ВР.

9.         Про наукову і науково-технічну експертизу: Закон України від 10 лютого 1995 року № 51/95-ВР.

 

10.       Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 бе-резня 1998 року № 202/98-ВР.

11.       Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 року № 606-XIV.

12.       Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-111.

13.       Про судоустрій: Закон України від 2 лютого 2002 року № 3018-111.

14.       Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV.

15.       Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV.

16.       Про елект22онні документи та електронний документообіг: Закон України від травня 2003 року № 851-IV.

1 3 нижчеподаною літературою можна ознайомитися на сайті: www.zakon.rada.gov.ua

 

17.       Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 травня 2003 року № 852-IV.

18.       Про утворення апеляційних господарських судів та затвер-дження мережі господарських судів України: Указ Президента Украї-ни від 11 липня 2001 року № 511/ 2001.

19.       Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від

21        січня 1993 року № 7-93.

20.       Про визначення розміру витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу: Постанова Кабінету Міністрів Украї-ни від 29 березня 2002 року № 411.

21.       Інструкція з діловодства в господарських судах України: Затв. наказом Голови Вищого господарського суду України від 10 грудня 2002 року № 75.

22.       Про утворення судових палат у Вищому господарському су-ді: Наказ Вищого господарського суду України від 27 лютого 2003 року № 18.

23.       Інструкція про порядок обчислення та справляння держав-ного мита: Затв. наказом Головної державної податкової інспекції від

22        квітня 1993 року № 15.

24.       Інструкція про проведення виконавчих дій: Затв. наказом Міністерства юстиції від 15 грудня 1999 року № 74/5.

25.       Соглашение о порядке разрешения споров, связанньіх с осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 года: Ратифицировано Постановлением Верховного Совета Украиньі от 19 декабря 1992 года № 2889-ХП.

26.       Соглашение о статусе зкономического суда СНГ от 6 июля 1992 года.

27.       Положение об зкономическом суде СНГ: Утверждено Сог-лашением Совета глав государств СНГ от 6 июля 1992 года.

28.       Про примирення і арбітраж в рамках НБСЄ: Конвенція від 15 грудня 1992 року: Ратифікована Законом України від 16 травня 1995 року № 165/95-ВР.

 

Рекомендаційні матеріали Вищого господарського (арбітражного) суду України1.     Про деякі питання практики застосування Арбітражного про-цесуального кодексу України: Роз’яснення Вищого арбітражного су-ду України від 25 лютого 1992 року (із змінами та доповненнями) № 01-6/244.

2.         Про деякі питання застосування пункту 2 статті 62 Господар-ського процесуального кодексу України: Роз’яснення Вищого арбіт-ражного суду України від 12 травня 1992 року (із змінами та допов-неннями) № 01-8/564.

3.         Про практику застосування статті 90 Господарського процесу-ального кодексу України: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 2 грудня 1992 року (із змінами та доповненнями) № 01-6/444.

4.         Про деякі питання застосування позовної давності при вирішенні господарських спорів: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 16 квітня 1993 року (із змінами та доповненнями) № 01-6/438.

5.         Про деякі питання визначення ціни позову підсудності справ та сплати державного мита: Роз’яснення Вищого арбітражного суду Украї-ни від 17 лютого 1994 року (із змінами та доповненнями) № 02-5/114.

6.         Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з від-шкодуванням шкоди: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 1 квітня 1994 року (із змінами та доповненнями) № 02-5/215.

7.         Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з судовим захистом права державної власності: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 2 квітня 1994 року № 02-5/255.

8.         Про участь у судовому процесі відособлених підрозділів юри-дичних осіб: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 28 липня 1994 року (із змінами та доповненнями) № 02-5/492.

9.         Про деякі питання практики застосування статей 80 та 81 Гос-подарського процесуального кодексу України: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 23 серпня 1994 року (із змінами та до-повненнями) № 02-5/612.

3 нижчеподаною літературою можна ознайомитися на сайті: www.zakon.rada.gov.ua

 

10.       Про деякі питання практики застосування заходів до забез-печення позову: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 23 серпня 1994 року (із змінами та доповненнями) № 02-5/611.

11.       Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ госпо-дарським судам: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 8 лютого 1996 року (із змінами та доповненнями) № 02-5/62.

12.       Про деякі питання практики застосування статті 121 Госпо-дарського процесуального кодексу України: Роз’яснення Вищого ар-бітражного суду України від 12 вересня 1996 року (із змінами та до-повненнями) № 02-5/333.

13.       Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 12 вересня 1996 року (із змі-нами та доповненнями) № 02-5/334.

14.       Про судове рішення: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 10 грудня 1996 року (із змінами та доповненнями) № 02-5/422.

15.       Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 18 вересня 1997 року (із змінами та доповненнями) № 02-5/289.

16.       Про деякі питання практики застосування розділу VI Госпо-дарського процесуального кодексу України: Роз’яснення Вищого ар-бітражного суду України від 4 березня 1998 року № 02-5/78.

17.       Про деякі питання практики призначення судової експерти-зи: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 11 листопада

1998    року № 02-5/424.

18.       Про деякі питання, пов’язані з застосуванням індексу інфляції: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 12 травня

1999    року № 02-5/223.

19.       Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням Закону України „Про заставу”: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 24 грудня 1999 року № 02-5/602.

20.       Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням недійсними актів державних та інших органів: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 26 січня 2000 ро-ку № 02-5/35.

 

21.       Про порядок порушення справ про банкрутство за заявами органів державної податкової служби: Роз’яснення Вищого господар-ського суду України від 21 серпня 2001 року № 02-5/926.

22.       Щодо компетенції касаційної інстанції з оцінки достовірнос-ті чи недостовірності зібраних у справі доказів та підстав їх прийнят-тя або відхилення судом: Роз’яснення Вищого господарського суду України від 22 жовтня 2001 року.

23.       Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, поста-нов господарських судів України: Роз’яснення Президії Вищого гос-подарського суду України від 28 березня 2002 року № 04-5/365.

24.       Про деякі питання практики застосування розділу XII Господар-ського процесуального кодексу України: Роз’яснення Президії Вищого господарського суду України від 28 березня 2002 року № 04-5/366.

25.       Про деякі питання застосування розділу XII-1 Господарсько-го процесуального кодексу України: Роз’яснення Президії Вищого господарського суду України від 28 березня 2002 року № 04-5/367.

26.       Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, поста-нов за нововиявленими обставинами: Роз’яснення Вищого господар-ського суду України від 21 травня 2002 року № 04-5/563.

27.       Про деякі питання участі прокурора у розгляді справ, підві-домчих господарським судам: Роз’яснення Вищого господарського суду України від 22 травня 2002 року № 04-5/570.

28.       Про деякі питання практики вирішення спорів, що виника-ють з перевезення вантажів залізницею: Роз’яснення Вищого госпо-дарського суду України від 29 травня 2002 року № 04-5/601.

29.       Про деякі питання практики розгляду справ за участю інозе-мних підприємств і організацій: Роз’яснення Президії Вищого госпо-дарського суду України від 31 травня 2002 року № 04-5/608.

 

30.       Про деякі питання застосування Закону України “Про від-новлення платоспроможності боржника або визнання його банкру-том”: Рекомендації Пленуму Вищого господарського суду України від 4 червня 2004 року № 04-5/1193.

31.       Про деякі питання вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності: Рекомендації Вищого господарського суду України від 10 червня 2004 року № 04-5/1107.

32.       Про деякі питання, пов’язані із застосуванням частини другої статті 82 Господарського процесуального кодексу України: Лист Ви-щого господарського кодексу України від 23 листопада 2001 року № 01-8/1272.

 

33.       Про деякі питання перегляду в апеляційному та касаційному порядку ухвал про відмову в прийнятті або поверненні позовної заяви та заяви про порушення справи про банкрутство: Інформаційний лист Ви-щого господарського суду України від 11 липня 2003 року № 01-8/791.

34.       Про сплату державного мита з позовних заяв тимчасовим адміністратором: Лист Вищого господарського кодексу України від 24 грудня 2003 року № 01-8/1597.

35.       Про деякі питання практики застосування статті 121-2 Гос-подарського процесуального кодексу України: Лист Вищого госпо-дарського кодексу України від 19 березня 2004 року № 01-8/1597.

36.       Про деякі питання, порушені у доповідних записках про ро-боту господарських судів України у 2003 році щодо застосування норм Господарського процесуального кодексу України: Лист Вищого господарського суду України від 14 липня 2004 року № 01-8/1270.

37.       Про деякі питання судової практики, пов'язані з оскаржен-ням ухвал господарських судів: Інформаційний лист Вищого госпо-дарського суду України від 31 січня 2005 року № 01-8/157.