Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.3. Проведення первинного екологічного аналізу : Екологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

8.3. Проведення первинного екологічного аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Для того, щоб узгодити економічні те екологічні інтереси будь-якої малої чи великої фірми, перш за все, потрібно навчитися управляти, розум-но керувати своїм впливом на довкілля і, як результат, навчитися управля-ти самим навколишнім середовищем, його станом. 3 цією метою кожне підприємство, кожна організація (будь-то металургійний комбінат чи фір-ма, що надає тільки послуги) повинні мати в своїй структурі так звану сис-тему управління навколишнім середовищем.

Відправним положенням в побудові системи управління навколишнім середовищем організацією є усвідомлення того факту, що своєю діяльніс-тю вона впливає на навколишнє середовище через безліч різних шляхів, як наприклад:

•          використання природних ресурсів (води, електроенергії, матеріалів і ін.);

•          забруднення води, повітря, ґрунту;

•          вплив на природні ландшафти, тощо.

Цей вплив здійснюється як на всіх стадіях діяльності самої організа-ції, так і під час використання її продукції та послуг.

Ті види діяльності, продукції чи послуг організації, що можуть впли-вати на навколишнє середовище, називаються її екологічними аспектами (рис. 8.2).

Перелік екологічних аспектів впливу може включати велику кількість показників, таких як використання сировини, матеріалів, комплектуючих, транспортних засобів, природних ресурсів, викиди у повітря та воду, утво-рення відходів, забруднення територій, виникнення аварійних ситуацій та ін.

Види  

діяльності      

 

 

Екологічні аспекти                Екологічні впливи

 

                       

 

 

 

Транспортування      Використання пального      Витрати природних газів

 

            Викиди газів  Забруднення атмосфери

Випуск продуктів харчування         Використання електоренергії          Зменшення природних ресурсів

 

            Використання води 

 

            Використання тари  Відходи, що забруднюють навколишнє середовище

Будівництво нового підприємства Використання природної території            Зменшення території,

придатної для флори і

фауни

 

            Використання природних ресурсів            Зменшення природних

ресурсів, Відходи, забруднення

Рис. 8.2.

Визначення екологічних аспектів

3 метою оптимізації свого впливу на навколишнє середовище, органі-зація повинна аналізувати можливі екологічні аспекти та впливи, визнача-ти їх прийнятний рівень, планувати його досягнення та забезпечувати до-тримання. Організація може вільно і гнучко визначати ті сфери своєї діяль-ності, де доцільно здійснювати впровадження системи, а саме: стосовно всієї організації, конкретного функціонального підрозділу, конкретного виду діяльності.

Конкретні вимоги до показників своєї діяльності організація повинна встановлювати самостійно, базуючись на принципі постійного вдосконален-ня, відповідно до законодавчих норм щодо впливу на оточуюче середовище.

Також організація самостійно визначає, на які саме її екологічні аспекти та впливи буде розповсюджуватися розроблювана система (зрозуміло, що охопити одночасно усі аспекти неможливо). Але при цьому обов'язково повинні включатися найбільш суттєві аспекти, за якими вплив на навколи-шнє середовище може бути значним.

Першим кроком організації (підприємства) після прийняття рішення щодо розробки системи управління навколишнім середовищем повинно бути проведення первинного екологічного аналізу. Метою такого аналізу є:

•          визначення екологічних аспектів діяльностів організації;

•          визначення законодавчих та нормативних вимог до впливу організації на навколишнє середовище;

•          аналіз відповідності діяльності організації встановленим законодав-чим та нормативним вимогам;

•          виділення найбільш суттєвих екологічних аспектів, що будуть вклю-чені в розроблювану систему управління навколишнім середовищем.