Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.2. Мета та принципи управління навколишнім середовищем : Екологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

8.2. Мета та принципи управління навколишнім середовищем


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

магниевый скраб beletage

Основною метою створення і впровадження системи управління на-вколишнім середовищем на підприємствах є встановлення, регламентація та нагляд за дотриманням вимог щодо екологічних характеристик викону-ваних видів діяльності, продукції та послуг.

Така система повинна підтримуватись чинним законодавством, державними стандартами, нормативами та нормами щодо вмісту шкід-ливих речовин-забруднювачів і екологічних показників якості продукції та послуг.

Одним з базових принципів управління навколишнім середовищем є визначення та задоволення потреб зацікавлених сторін, на які організація впливає своєю основною діяльністю та чинить екологічний вплив. Це мо-жуть бути споживачі, жителі населеного пункту, в якому розміщена орга-нізація, місцеві органи влади. Система управління навколишнім середо-вищем є інтегрованою частиною загальної системи управління організа-цією. Вона повинна бути тісно пов'язана з іншими системами, зокрема з системою управління якістю, системою управління фінансовими показни-ками, тощо.

сновним принципом функціонування системи управління навколиш-нім середовищем, згідно з міжнародним стандартом серії ISO є принцип постійного вдосконалення. Це передбачає сама структура моделі системи управління навколишнім середовищем (рис. 8.1):

•          організація повинна визначити свою екологічну політику;

•          для її реалізації розробляються екологічні цілі, завдання та програми;

•          організація забезпечує їх впровадження та функціонування;

•          досягнуті результати контролюються та коригуються (при необхідності);

•          за підсумками контролю проводиться аналіз з боку керівництва, під час якого приймається рішення про перегляд політики та визначення шляхів подальшого вдосконалення.

Ідея створення системи управління

навколишнім середовищем

(Ми хочемо це робити)

Первинний аналіз (Що для цього робиться зараз?)

Екологічна політика (У якому напрямку потрібно рухатись?)

 

 

Екологічний моніторинг (Як ми це робимо?)

Екологічний аудит (Як ми можемо це покращити?)

 

Цілі та задачі (Що ми робитимемо?)

Е

 

 

 

 

Рис. 8.1.

Загальна схема системи управління навколишнім середовищем

 

Такий цикл повторюється на протязі усього часу функціонування системи.

Створення системи управління навколишнім середовищем на держав-ному рівні, а також на рівні суб’єктів економічної діяльності є особливо ва-жливим питанням для України, де у багатьох регіонах склалася напружена екологічна ситуація, яка може мати суттєвий негативний вплив і на інші країни.