Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7.3. Процедура проведення екологічного аудиту : Екологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

7.3. Процедура проведення екологічного аудиту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Законодавча та нормативна бази проведення екологічного аудиту

Стандарти ISO серії 14000 встановлюють загальні вимоги до побудо-ви системи управління навколишнім середовищем (ISO 14001, ISO 14004) та до аудиту цих систем, у тому числі до екологічного аудиту.

Разом з тим повинні бути чітко нормовані екологічні характеристики об’єктів впливу (повітря, води, ґрунту, флори, фауни, тощо), відповідні методи та засоби контролю їх стану (вимірювань, випробувань, аналізу), a також регламентовані всі процедури оцінювання та підтвердження відпові-дності стану об’єктів впливу, елементів системи управління нормованим чи регламентованим вимогам.

Усе це вимагає створення сучасної нормативної бази щодо якості об’єктів впливу, правил та процедур сертифікації систем управління навко-лишнім середовищем, правил та процедур проведення екологічного ауди-ту, акредитації відповідних органів з сертифікації, органів з атестації ауди-торів та інших експертів.

У зв'язку з цим необхідно узгодити чинні в Україні нормативні вимоги:

•          з вимогами стандартів ISO щодо якості повітря, води, ґрунтів, а також щодо методів контролю якості;

•          з настановами ISO, Директивами ЄС щодо вимог до органів сертифі-кації, атестації, акредитації;

•          з правилами ISO (Настанова 64) з включення екологічних вимог до стандартів на продукцію (послуги);

•          з вимогами нормативних документів міжнародних та європейських організацій щодо класифікації, визначення характеристик, правил по-водження з небезпечними та іншими відходами (за видами економіч-ної діяльності, природними явищами) та контролю їх параметрів.

•          Доцільно також якнайширше застосовувати метод прямого впроваджен-ня міжнародних та європейських стандартів для об'єктів стандартизації. Загальні кваліфікаційні вимоги до аудиторів та правил їх діяльності

вказані в стандартах ISO 14010, ISO 14011, ISO 14012. Для створення базо-вого складу менеджерів, аналітиків, проектантів та аудиторів потрібно ор-ганізувати їх підготовку на базі найбільш підготовленої до цієї діяльності установи з залученням до цього авторитетних висококваліфікованих фахів-ців. Для цього потрібно:

•          розробити та затвердити комплекс навчальних програм та планів;

•          розробити посібники, довідники, відеофільми, інші навчальні засоби;

•          встановити правила відбору кандидатів, форму та засоби стимулюван-ня підготовки, підвищення кваліфікації (чи перекваліфікації). Стажування   фахівців   доцільно   проводити   на   підприємствах,   що

впроваджують екологічний аудит, у зарубіжних органах з сертифікації, у консультативних фірмах.

Підготовка аудиту

План аудиту. Розроблений план аудита повинен бути гнучким для того, щоб уможливити внесення істотних змін на основі інформації, зі-браної в ході аудиту і забезпечити можливість ефективного використання ресурсів. План повинен включати:

а)         мету і сферу поширення аудиту;

б)         критерії аудиту;

в)         ідентифікацію підрозділів і функцій об’єктів, що підлягають аудиту;

г)         ідентифікацію посад і/чи функцій окремих осіб у рамках організацій-

ної структури об'єкту аудиту;

д)         ідентифікацію елементів об'єкту аудиту, що вважаються пріоритетни-

ми при проведенні аудиту;

е)         методики проведення а