Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Екологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

магниевый скраб beletage

ВСТУП           6

Розділ 1. ЕКОЛОГІЯ ЯК НАУКОВА I НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА;

ПРЕДМЕТ I ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛШИ  9

Розділ 2. АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ

СЕРЕДОВИЩЕ. РЕГІОНАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

УКРАЇНИ      15

2.1.      Вплив людської діяльності на навколишнє середовище  15

2.2.      Екологічні проблеми України         21

2.3.      Вплив екологічних проблем навколишнього середовища на

Розділ 3. ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ. СИСТЕМА

ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ       34

3.1.      Поняття екологічного моніторингу, його мета та завдання ... 34

3.2.      Види тарівні екологічного моніторингу     36

3.3.      Державна система моніторингу навколишнього природного середовища      42

3.4.      Дані моніторингу забруднення навколишнього середовища

в Україні         51

Розділ 4. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ             63

4.1.      Науково-технічний та інформаційний прогрес і економіка природокористування     63

4.2.      Госпрозрахунковий механізм раціонального природокористування таохорони навколишнього середовища... 66

4.3.      Економічна та соціальна ефективність здійснення природозахисних заходів  77

Розділ 5. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМИ

ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ      94

5.1.      Цілі, завдання та напрямки раціонального природокористування        94

5.2.      Наукові засади раціонального природокористування     95

5.3.      Принципи раціонального природокористування            97

5.4.      Економічні методи раціонального природокористування .... 102

Розділ 6. ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА ПРОБЛЕМИ її

ОРГАНІЗАЦІЇ           117

6.1.      Екологічна експертиза, загальні положення         117

6.2.      Основні методологічні підходи в процедурі проведення екологічної експертизи       131

6.3.      Правовий статус експерта екологічної експертизи          143

6.4.      Розвиток та вдосконалення екологічної експертизи, міжнародне співробітництво в галузі екологічної експертизи ... 146

Додаток 1 до розд. 6             155

Додаток 2 до розд. 6             176

Розділ 7. ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ             187

7.1.      Етапи становлення та розвитку екологічного аудиту      187

7.2.      Екологічний аудит як вид управлінської

та підприємницької діяльності        189

7.3.      Процедура проведення екологічного аудиту        210

7.4.      Правові основи екологічного аудиту         220

7.5.      Екологічний аудит як інструмент підвищення інвестиційної привабливості підприємства   234

Розділ 8. УПРАВЛІННЯ ВПЛИВОМ НА НАВКОЛИШНЄ

СЕРЕДОВИЩЕ. ПЛАНУВАННЯ

РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ

НАВКОЛИШНЬОГО

СЕРЕДОВИЩА        241

8.1.      Передумови впровадження міжнародних стандартів ISO серії 14000 на системи управління навколишнім середовищем в Україні         241

8.2.      Мета та принципи управління навколишнім середовищем ....243

8.3.      Проведення первинного екологічного аналізу     245

8.4.      Розробка екологічної політики та планування      247

8.5.      Переваги, які надає організації система управління навколишнім середовищем         251

Розділ 9. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД I СШВРОБІТНИЦТВО

В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

I РАЦЮНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ       258

9.1.      Визначення пріоритетів в галузі міжнародної практики охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування        258

9.2.      Міжнародне співробітництво та інтеграція в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування        265

9.3.      Міжнародне екологічне законодавство     270

9.4.      Екологічна комунікація в виробництві, реалізації і споживанні продуктів харчування та товарів

9.5.      Нові форми міжнародного екологічного співробітництва ..287

ЛІТЕРАТУРА            299