Розділ 7 ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Вивчивши дану тему, Ви повинні знати:

Етапи становлення та розвитку екологічного аудиту. Екологічний аудит як вид управлінської та підприємницької

•       діяльності.

Мета, задачі, рівні та принципи екологічного аудиту. Суб’єкти діяльності та об’єкти дослідження в ході екологіч-ного аудиту.

Критерії обов’язковості проведення екологічного аудиту. Процедура проведення екологічного аудиту; Захист комерційної таємниці під час використання матеріа-лів аудиторської перевірки.

 

Особливості правового регулювання доступу до інформації в екологічній сфері. Правові основи аудиту відповідності діяльності підприємства

•       вимогам забезпечення екологічної безпеки.

Екологічний аудит як інструмент підвищення інвестиційної привабливості підприємства