Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Екологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Л. І. Юрченко

ЕКОЛОГІЯ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Видавничий дім “Професіонал”

“Центр учбової літератури”

Київ – 2009

УДК 502/504(075.8) ББК 20.1я73 Ю 83

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18 -14540 від 26.09.2007)

Рецензенти:

Касімов О. М. – доктор технічних наук, професор, завідувач лабораторії систем і засобів управління промисловими відходами Українського науково-дослідного ін-ституту екологічних проблем;

Поляков В. О. – академік ЛАН України, доктор економічних наук, професор кафедри економіки і менеджменту Національного технічного університету «Харків-ський політехнічний інститут»;

Задніпровський В. В. – перший заступник начальника управління охорони на-вколишнього природного середовища в Харківській області.

Юрченко Л. І.

Ю 83    Екологія. Навчальний посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», Центр учбової літератури, 2009. – 304 с.

ISBN 978-966-370-132-5 (Професіонал) ISBN 978-966-364-957-3 (ЦУЛ)

Навчальний посібник є адаптованою до навчальних потреб систематизацією провідних поглядів і позицій сучасної екологічної думки. В ньому широко і ґрунтов-но розкриваються спеціальні питання, передбачені освітньо-професійною програмою для студентів напряму «Економіка і підприємництво». Теми для вивчення ілюстру-ються прикладами і дослідженнями окремих ситуацій та конкретних випадків.

Для студентів вищих навчальних закладів екологічного напряму підготовки. Книга може бути корисною також екологам та економістам-практикам, усім, кому не байдужі проблеми сучасної екології.

УДК 502/504(075.8) ББК 20.1я73

ISBN 978-966-370-132-5 (Професіонал)        © Юрченко Л. І., 2009.

ISBN 978-966-364-957-3 (ЦУЛ)     © «Видавничий дім «Професіонал», 2009