Розділ 4 ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Вивчивши дану тему, Ви повинні знати:

•          науково-технічний та інформаційний прогрес і економіка природокористування;

•          госпрозрахунковий механізм раціонального природокористу-вання та охорони навколишнього середовища;

•          еколого-економічна система;

•          технобіогеохімічний колообіг;

•          технобіогеоценоз;

•          економічна та соціальна ефективність здійснення природо-захисних заходів;

•          методологічні принципи сучасної ресурсології;

•          екологічні нормативи співвідношення виробничих і природ-них потенціалів;

•          санітарно-гігієнічні нормативи стану навколишнього сере-довища.