Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток О : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Додаток О


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 3

 

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство            ТОВ «Малбі» за ЄДРПОУ

Територія       Україна           за КОАТУУ

Форма власності       приватна        за КФВ

Орган державного управління Мінторг     за СПОДУ

Галузь торгівля          заЗКГНГ

Видекономічноїдіяльності    продаж ТНС  за КВЕД

Кількість підприємств          ^         

Одиниця виміру       тис. грн.         Контрольна сума

 

Коди

 

ЗВІТ

про фінансові результати

за 2004 рік

Форма № 2

КодзаДКУД   | 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття            Код рядка       За звітний період      За попе-редній період

1          2          3          4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  010      95504,8           52252,8

Податок на додану вартість 015      15918,9           8708,8

Акцизний збір           020                 

 

            025                 

Інші вирахування з доходу   030      2817,4 25,0

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, пос-луг)           035      76768,5           43519,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)       040      71923,4           40354,3

Валовий: прибуток збиток   050      4845,1 3164,7

 

            055                 

Інші операційні доходи        060      601,9   1690,2

Адміністративні витрати     070      799,1   479,5

Витрати на збут        080      3265,9 1348,8

Інші операційні витрати      090      602,0   1679,1

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток збиток       100      780,0   1347,5

 

            105                 

Дохід від участі в капіталі     110                 

Інші фінансові доходи          120      0,3       Інші доходи    130      4,6       2,2

Фінансові витрати    140      633,2   419,3

Втрати від участі в капіталі  150                 

Інші витрати  160      0,5       0,7

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток збиток   170      151,2   929,7

 

            175                 

Податок на прибуток від звичайної діяльності     180      27,6     130,0

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток збиток           190      123,6   799,7

 

            195                 

•4 302 ►

 

1          2          3          4

Надзвичайні: доходи витрати         200                 

 

            205                 

Податки з надзвичайного прибутку           210                 

Чистий: прибуток збиток     220      123,6   799,7

 

            225                 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІИНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника    Код рядка       За звітний період      За попе-редній період

1          2          3          4

Матеріальні затрати  230      105,1   127,2

Витрати на оплату праці     240      147,2   115,9

Відрахування на соціальні заходи   250      55,2     43,6

Амортизація  260      52,1     50,6

Інші операційні витрати      270      4307,4 1489,9

Разом  280      4667,0 1827,2

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті   Код рядка       За звітний період      За попе-редній період

1          2          3          4

Середньорічна кількість простих акцій      300                 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій        310                 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію    320                 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію  330                 

Дивіденди на одну просту акцію    340                 

Керівник                   

МП (підпис)

Головний бухгалтер            

(підпис)

•4 303 ►