Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для повторення : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Питання для повторення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

 

1.         Дайте визначення поняттю «корпоративна культура підприємства».

2.         Визначте основні складники корпоративної культури підприємства.

3.         За якими показниками оцінюють корпоративну культуру підприємства?

4.         В чому різниця між корпоративною та економічною культурою підприємства?

5.         Вкажіть основні чинники, що обумовлюють успішний розвиток корпоратив-ної культури підприємства.

6.         Визначте основні складові етики бізнесу.

7.         Як правильно сформувати позитивний імідж підприємства на ринку за до-помогою корпоративної культури?

8.         Що є запорукою успішного функціонування підприємства в зовнішньому ринковому середовищі?

9.         Як за допомогою анкетного опитування чи особистого інтерв'ювання пра-цівників підприємства оцінити рівень корпоративної культури підприємства?

Ю.Для чого керівнику транснаціональної корпорації знання стереотипів наці-ональних культур? Яким чином ці знання можуть допомогти в управлінні підприєм-ством за наявності працівників різних етнічних груп?

11.Чим відрізняються американський та англійський національні стереотипи?

12.Визначте основні відмінності в японському та китайському національних стереотипах.

ІЗ.Охарактеризуйте національний стереотип мешканців Ближнього та Даль-нього Сходу.

14.Користуючись власним досвідом та спостереженнями спробуйте описати особливості українського національного стереотипу мислення. Які, на ваш погляд, риси є позитивними, а які - негативними з точки зору побудови тривалих міжнарод-них економічних відносин?

15.3а яких умов необхідно враховувати різні національні культурні стереоти-пи працівників?