Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.1. Передумови становлення корпоративної культури на підприємстві : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

11.1. Передумови становлення корпоративної культури на підприємстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

 

В результаті ознайомлення з матеріа-лом цього розділу читачі повинні засвоїти:

-          визначення корпоративної культури та її складових елементів;

-          фактори впливу на рівень корпора-тивної культури підприємства;

-          способи та методи оцінки корпора-тивноїкультури;

-          особливості національних культур.

 

Індивідуальність підприємства, його відмінність від інших підприємств, визна-чається корпоративною культурою. У словосполученні «корпоративна культура» первинним є слово «культура». В її основі лежить філософія підприємства, яка обирається ним самостійно при його створенні. Вона визначає ідеї, погляди, осно-вні цінності, які мають підтримуватися його співробітниками. Цінності можуть бути абсолютно різними в залежності від того, що лежить в основі діяльності підприємс-тва: його власні інтереси чи інтереси його окремих працівників. Корпоративна куль-тура формує внутрішню політику підприємства, яка є основою зовнішньої прозоро-сті бізнесу. Розвиток корпоративної культури необхідний для позиціонування підп-риємства на ринку і для розвитку його бренду.

У ринкових умовах господарювання корпоративна культура присутня як при-родний, непомітний і всеосяжний фактор. Невиразність культури не означає її не-значності. Основна функція корпоративної культури в такому розумінні полягає в регулюванні відносин між людьми за допомогою принципів поведінки, правил і норм. Культура дає підприємству відчуття стабільності, а його співробітникам - ві•4 263 ►

 

дчуття емоційного залучення до діяльності підприємства. Вона також сприяє реа-лізації основної потреби людини - потреби в самоповазі, яка мотивує позитивну оцінку будь-якого працівника. Якщо у співробітників конкретного підприємства ви-никає питання щодо їх відмітних особливостей від працівників інших підприємств, предметом гордості може бути успішність функціонування підприємства на ринку, прогресивне керівництво, нові бізнес-технології, престижність обійнятої посади тощо. Якщо підприємство не має вказаних характеристик, то предметом гордості можуть стати сприятливий мікроклімат у трудовому колективі, доброзичливі відно-сини з колегами. Для рядового співробітника ці характеристики можуть бути не менш значимими: працівник може погодитися на невисоку заробітну плату, відсут-ність перспектив тощо заради збереження цих відносин (хоча в сьогоднішніх умо-вах господарювання вітчизняних підприємств це майже нереальна ситуація).

Значимість корпоративної культури зростає в умовах жорсткої конкуренції, легкої і швидкої ротації товарів, сильної ринкової позиції постачальників і клієнтів. У таких умовах збут продукції стає більш проблематичним, ніж її виробництво. Ос-новними причинами, що змушують сучасні підприємства змінювати корпоративну культуру, є зростання конкуренції на товарних ринках та розширення (розгалужен-ня) діяльності підприємств (поява нових підрозділів, філій, представництв тощо).

Отже, корпоративна культура посідає далеко не останнє місце в управлінні підприємством. Головним завданням її формування стає підтримка змін, що відбу-ваються в межах підприємства.