Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Структурно-логічна схема вивчення дисципліни «Економічна діагностика» : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

1.3. Структурно-логічна схема вивчення дисципліни «Економічна діагностика»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

Структура дисципліни «Економічна діагностика» з відтворенням системних взаємозв'язків та послідовності досліджу-ваних складових елементів діяльності віт-чизняних підприємств наведена у вигляді схеми на рис. 1.2.

Структурно-логічна схема вивчення дисципліни «Економічна діагностика» об-ґрунтовує доцільність вивчення кожного складового елемента.

Для успішного функціонування підприємства будь-якої форми власності та галузевої приналежності на ринку необхідно дослідити його конкурентне середо-вище. Більшої уваги при цьому слід приділити визначенню сильних і слабких сто-рін діяльності підприємства, а також виявленню можливих перспектив і очікуваних загроз. Визначення конкурентної позиції підприємства в ієрархічному ринковому середовищі передбачає окреслення ємності його ринкового сегмента щодо збуту вироблених товарів (послуг). Отже, важливим завданням діагностики в цьому ас-пекті виявляється оцінка конкурентоспроможності виготовлюваної підприємством продукції (послуг) і, як наслідок - аналіз конкурентоспроможності власне підприєм-ства. Важпивими конкурентними перевагами підприємства на ринку є високий рі-вень використання його виробничого потенціалу, грамотне управління, стійкий фі-нансовий стан, високий рівень економічної безпеки і корпоративної культури. Фор-мування цих конкурентних переваг можна забезпечити тільки на основі постійного моніторингу і діагностики як внутрішнього економічного механізму підприємства, так і зовнішнього ринкового середовища.

 

ї