Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для повторення : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Питання для повторення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Загрузка...

1.         Дайте визначення поняттю «економічна безпека підприємства».

2.         Визначте основні складові елементи економічної безпеки підприємства.

3.         Назвіть передумови, необхідні для забезпечення відповідної безпеки еко-номічного стану підприємства.

4.         Вкажіть основні чинники, що обумовлюють результативне забезпечення економічної безпеки в межах конкретного підприємства.

5.         Як правильно сформувати систему управління економічною безпекою пі-дприємства на основі її діагностики?

6.         За допомогою яких методів можна спрогнозувати перспективний розвиток економічної безпеки на підприємстві?

7.         Визначте роль економічної безпеки в системі діяльності підприємства за ринкових умов господарювання.

8.         Обґрунтуйте функціональні цілі економічної безпеки підприємства.

9.         Охарактеризуйте склад функціональних елементів економічної безпеки суб'єктів господарювання.

10.       Побудуйте та поясність схему процесу досягнення необхідного рівня еко-номічної безпеки на підприємстві.

11.       Визначте методичні основи оцінки досягнутого рівня економічної безпеки суб'єкта господарювання.

12.       В чому полягають особливості розробки принципів економічної безпеки підприємства за окремими функціональними складовими?

13.       Здійсніть змістовну характеристику процесу організації фінансової безпе-ки суб'єктів господарювання.

14.       Доведіть необхідність включення силової складової в сукупність елемен-тів економічної безпеки підприємства.

15.       Обґрунтуйте доцільність створення та функціонування підрозділу бізнес-розвідки в службі безпеки підприємства за ринкових умов його діяльності.

16.       Яким чином узгоджуються конкретні завдання і функції служби безпеки на підприємстві?