Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.3. Аналіз рівня економіч-ноїбезпеки підприємства : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

10.3. Аналіз рівня економіч-ноїбезпеки підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

 

В економіці підприємства та теоретич-ній економічній науці розроблено, а в гос-подарській практиці випробувано загальну методологію оцінки рівня економічної без-пеки підприємства.

 

Економічну безпеку пропонується оцінювати на підставі порівняння можливої величини завданої шкоди підприємству та ефективності заходів щодо запобігання цій шкоді. Сукупний критерій економічної безпеки будь-якого суб'єкта господа-рювання (кЕв) можна розрахувати, користуючись формулою (10.1):

•4 253 ►

 

n

кЕБ = Y,kjxdi, (10.1)

І-1

де k,- величина окремого критерію за і-ю функціональною складовою; d, - питома вага (значимість) і-ої функціональної складової; п - кількість функціональних складових економічної безпеки підприємства.

Оцінка рівня економічної безпеки здійснюється шляхом порівняння розрахун-кових значень (кЕв) з реальними величинами цього показника по підприємству в цілому, а також (коли це можливо) порівняно з аналогічними суб'єктами господа-рювання відповідних галузей економіки.

Оцінка ефективності діяльності структурних підрозділів підприємства, які за-безпечують економічну безпеку, з використанням даних про витрати на запобіган-ня можливим негативним впливам та про розміри відверненої і заподіяної шкоди, об'єктивно (на основі економічних розрахунків) характеризує результативність їх діяльності. Така оцінка ефективності роботи структурних підрозділів суб'єкта гос-подарювання, які забезпечують економічну безпеку, здійснюється з використанням наступних показників:

1)         витрати на здійснення попереджувального заходу;

2)         розмір відверненої шкоди;

3)         розмір заподіяної шкоди;

4)         ефективність здійсненого попереджувального заходу (визначається як різ-ниця значень відверненої та заподіяної шкоди, віднесена до витрат на здійснення попереджувального заходу).

Для більшої наочності та зручності користування зазначені вище показники доцільно подавати у табличному форматі.