Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для повторення : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Питання для повторення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

 

1.         В чому полягає сутність фінансової діагностики підприємства?

2.         Визначте основні складові фінансової системи підприємства.

3.         Які види фінансової діагностики Вам знайомі?

4.         3 яких етапів складається фінансова діагностика підприємства?

5.         Що є предметом та об'єктом фінансової діагностики?

6.         Чим відрізняється фінансовий аналіз від фінансової діагностики?

7.         Які блоки містить фінансова діагностика підприємства?

8.         Визначте основну мету та завдання фінансової діагностики діяльності пі-дприємства.

9.         Дайте визначення поняттям «ліквідність» та «довгострокова платоспро-можність».

10.       Визначте граничні значення показників поточної, швидкої та абсолютної ліквідності. Що вони означають? Прокоментуйте.

11.       Запорукою чого є формування чистого робочого капіталу підприємства?

12.       Для чого необхідно здійснювати аналіз операційних витрат підприємства?

13.       Які показники обчислюють в ході аналізу майнового стану підприємства?

14.       За якими критеріями здійснюється аналіз прибутковості функціонування підприємства на ринку?

15.       Для чого підприємству необхідно здійснювати фінансове планування?

16.       В чому полягає сутність бюджетування? Яку роль воно відіграє в здійс-ненні фінансового планування діяльності підприємства?

17.       Визначте місце і роль факторного аналізу у фінансовій діагностиці?

18.       Яким чином визначаються резерви щодо підвищення ефективності фі-нансової діяльності підприємства?

19.       На основі чого опрацьовують і приймають управлінські рішення у фінан-совій сфері діяльності підприємства?

20.       Яким чином забезпечити задовільний майновий стан підприємства?

•4 247 ►

 

\

Індивідуальне завдання

Необхідно здійснити фінансову діагностику двох підпри-ємств на основі наведеної в Додатках Н-Р інформації, здійснивши при цьому горизонтальний, вертикальний та аналіз за допомогою коефіцієнтів, наведених в п.9.4.

На основі обчислених показників необхідно зробити висновки про ефективність діяльності підприємства і (якщо необхідно) опрацювати рекомендації щодо поліп-шення фінансового стану підприємства.

Додатково слід здійснити фінансове планування виробничо-господарської дія-льності вказаних підприємств на основі критерію рентабельності випуску продукції. За отриманими результатами зробити висновки і надати відповідні пояснення.