Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для повторення : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Питання для повторення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

1.         Як Ви розумієте процес управління підприємством?

2.         Визначте функції управління. Наведіть приклади основних і специфічних функцій управління підприємством.

3.         Яким чином регламентується процес управління підприємством в норма-тивно-правових актах? Поясність.

4.         Що представляє собою модель управління підприємством?

5.         Яку роль відіграє маркетинговий механізм в управлінні підприємством?

6.         Які Ви знаєте організаційні форми управління підприємством? Охаракте-ризуйте їх. Визначте переваги і недоліки кожної структури управління.

•4 154 ►

 

7.         Вкажіть переваги і недоліки застосування моделі управління підприємст-вом на засадахупровадження маркетингового механізму.

8.         Які кількісні критерії оцінки управлінських рішень існують в практиці менедж-менту. Визначте передумови застосування кожного з них.

9.         Що розуміють під поняттям «антикризове управління підприємством»?

10.       Охарактеризуйте кожну стадію кризи.

11.Які зовнішні і внутрішні фактори впливають на виникнення кризової ситуа-ції на підприємстві?

12. Визначте складові діагностики антикризового управління.

13.Вкажіть основні напрямки, що обумовлюють успішний розвиток концепції антикризового управління на вітчизняних підприємствах.

14.3а якими показниками можна оцінити ступінь ефективності впроваджува-них управлінських рішень на підприємстві?

15.Як виглядає графічна інтерпретація оцінки ефективності діагностики анти-кризового управління підприємством?

16.       Які з витрат на попередження кризових ситуацій, на Вашу думку, є повніс-тю виправданими з економічної точки зору? Поясніть.

17.       Які заходи антикризового управління є найдоцільнішими для застосування в практиці діяльності будь-якого підприємства? Чому?

18.       Чи є типові моделі успішного антикризового управління підприємством? Наведіть приклади.

19.       Яка проблема є ключовою в діагностиці систем антикризового управління?

20.       Що є запорукою успішної реалізації заходів антикризового управління на підприємстві?