Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2. Основні поняття діагностики ринкової вартості майна : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

6.2. Основні поняття діагностики ринкової вартості майна


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

Методика оцінки майна визначає спо-соби і методи оцінки, а також види оціню-ваної вартості майнових комплексів.

Незалежна оцінка є визначенням пев-ного виду вартості майна суб'єктом оціноч-ної діяльності за договором із замовником.

Незапежна оцінка майна здійснюється відповідно до вимог національних стан-дартів з урахуванням положень визначеної Методики та міжнародних стандартів оцінки. За зверненням правоохоронних органів оцінка майна здійснюється відповід-но до нормативно-правових актів, чинних на визначену відповідним органом дату, з використанням їх термінології.

Стандартизована оцінка представляє собою оцінку, здійснювану самос-тійно державними органами приватизації (органами, уповноваженими управляти державним майном) з використанням стандартної методології та стандартного на-бору вихідних даних.

При здійсненні оцінки майна розрізняють різні види його вартості:

-          початкову;

-          переоцінену;

-          сукупну;

-          чисту.

Початковою є вартість майна, з якої розпочинається його продаж встанов-леними законодавством способами, що передбачають конкуренцію серед покупців.

•4 119 ►

 

Переоціненою є вартість активів, за якою активи відображаються в переда-вальному балансі підприємства, складеному на дату оцінки, у тому числі активи, що підлягали переоцінці на засадах незалежної оцінки відповідно до порядку та у випадках, передбачених вказаною вище Методикою.

При цьому передавальним балансом підприємства є баланс підприємст-ва, складений на дату оцінки відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку за результатами інвентаризації, в якому у випадках, визначених Методикою, зазначається переоцінена вартість необоротних активів.

Сукупною вартістю цілісного майнового комплексу є сума вартості ак-тивів підприємства, відображених у його передавальному балансі.

Чистою вартістю цілісного майнового комплексу є сукупна вартість ці-лісного майнового комплексу, зменшена на суму зобов'язань.