Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для повторення : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Питання для повторення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

1.         Яким чином відбувалося формування поняття конку-рентоспроможності продукції в ринковій економіці?

2.         Що Ви розумієте під конкурентоспроможністю продукції підприємства?

3.         Як Ви розумієте терміни «товар», «продукція»? Чим вони відрізняються?

 

4.         Які властивості товару визначаються як «атрибути»?

5.         Які існують методи визначення конкурентоспроможності продукції?

6.         Які маркетингові фактори впливають на формування конкурентоспромож-ної продукції?

7.         На які два основних види поділяються конкурентні переваги конкурентосп-роможної продукції? Охарактеризуйте кожну конкурентну перевагу.

8.         За допомогою яких економічних показників можна визначити рівень конку-рентоспроможності продукції підприємства на ринку?

9.         Які критерії і передумови оцінки конкурентоспроможності Ви знаєте?

10.3 яких основних методологічних засад треба виходити при визначенні кон-курентоспроможності продукції?

11.       Що може виступати як база порівняння для оцінки конкурентоспроможності продукції і прийняття рішень? Охарактеризуйте кожну складову позицію.

12.       В чому полягає сутність визначення конкурентоспроможності продукції ві-дповідно до умов компенсаційноїоцінки?

13.       На які групи можна розподілити одиничні параметричні показники якості продукції? Охарактеризуйте кожну групу і наведіть приклади.

14.       В чому полягає сутність визначення конкурентоспроможності продукції ві-дповідно до умов некомпенсаційної оцінки?

15.Які характеристики використовують для позиціонування пропозиції продук-ції на ринку? Як це впливає на визначення конкурентоспроможності продукції на ринк1 ?

6.Які властивості продукції визначають її зовнішні і внутрішні конкурентні переваги на ринку?

17.Що представляє собою ринкова сила, і яким чином вона впливає на ре-зультати оцінки конкурентоспроможності продукції на ринку?

18.Які елементи повинна містити комплексна програма підвищення конкурен-тоспроможності продукції на ринку?

19.Визначте черговість у вирішенні питань кожного з аспектів системи забез-печення конкурентоспроможності продукції з урахуванням їх «вагомості»?

20.Яким чином цінова політика, інвестиційна політика, політика оподаткування, кредитна політика підприємства, методи регулювання фінансового обліку, методи регулювання імпорту продукції та антимонопольна політика сприяють підвищенню конкурентоспроможності продукції на ринку?