Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3. Методологічні засади оцінки конкурентоспроможності продущїі : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

5.3. Методологічні засади оцінки конкурентоспроможності продущїі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

При визначенні конкурентоспромож-ності продукції треба виходити з таких ос-новних методологічних засад:

- конкурентоспроможність продукції оцінюється шляхом порівняння двох чи бі-льше аналогів, що обумовлює відносність даного показника;

-          при оцінці конкурентоспроможності продукції враховуються не всі власти-вості, а лише ті, які викликають інтерес у споживача, задовольняючи його потреби;

-          рівень конкурентоспроможності визначається для окремого виду продукції з урахуванням конкретних умов її реалізації та споживання, тобто для конкретного ринку збуту чи його сектора.

Від вибору бази порівняння залежить правильність результату оцінки конку-рентоспроможності продукції і прийняття рішення.

Базою порівняння можуть виступати:

-          потреби покупців;

-          величина корисного ефекту;

-          конкуруючий товар;

-          гіпотетичний зразок;

-          група аналогів.

У тому випадку, коли базою порівняння є потреби покупців, здійснюється аналіз номенклатури і встановлюються величини параметрів потреб покупців оці-нюваної і конкуруючої продукції, якими споживач користується при виборі продукції на ринку, а також визначається значимість цих параметрів у загальному наборі.

Коли за базу порівняння приймається величина корисного ефекту, а також сума коштів, які споживач готовий витратити на придбання і споживання продукції, її оцінка на ринку відбувається за критерієм граничної корисності.

Якщо оцінювана продукція має безліч ринкових аналогів, то конкуруючий товар моделює потреби і виступає матеріалізованою вимогою, якій повинна задовольня-ти оцінювана продукція.

Іноді за базу порівняння беруть гіпотетичний зразок, який представляє со-бою набір середніх значень параметрів групи виробів. Таку базу порівняння вико-ристовують в тому разі, коли інформації про конкретні ринкові товари-аналоги не-достатньо. Фактично йдеться про аналіз потреби, яка повинна розглядатися як орієнтовна і підлягаюча подальшому уточненню.

Значно частіше базою порівняння виступає група аналогів, відібраних для уз-годження класифікаційних параметрів зразка й оцінюваної продукції. 3 групи ана-логів спочатку відбираються найбільш представницькі вироби, потім - прогресивні вироби, які мають найкращі перспективи на ринку збуту і користуються найбіль-шим попитом у споживачів.

Оцінка конкурентоспроможності товару здійснюється шляхом зіставлення па-раметрів аналізованої продукції з параметрами бази порівняння. Порівняння здій-снюється за групами технічних і економічних параметрів.

•4 67 ►