Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для повторення : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Питання для повторення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

1.         Дайте визначення поняттю «конкурентоспроможність підпри-ємства на ринку».

2.         Які існують підходи до оцінки конкурентоспроможності підп-риємства на ринку?

 

3.         Які Ви знаєте критеріїоцінки інтенсивності конкуренції на ринку?

4.         Охарактеризуйте ієрархію поняття конкурентоспроможності.

5.         Які фактори впливають на забезпечення високої конкурентоспроможності підприємства на ринку? Охарактеризуйте кожен з них.

6.         Яке значення іміджмейкінгу у створенні підприємству додаткових конкурент-них переваг на ринку?

7.         Що представляє собою імідж підприємства? 3 яких компонент він склада-ється?

8.         Опишіть концепцію формування позитивного іміджу підприємства на ринку.

9.         Визначте найефективніші методи іміджмейкінгу. Охарактеризуйте роль кожного з них.

10.       В чому полягає сутність оцінки конкурентоспроможності підприємства аналітичним способом?

11.       Як розраховується інтегрований (груповий) факторний показник? 3 якою метою?

12.       Що представляє собою сумарна оцінка за інтегрованими (груповими) фак-торними показниками?

13.       Як визначити коефіцієнт конкурентоспроможності? Що він означає?

14.       Як за показником конкурентоспроможності підприємству обрати стратегію функціонування на ринку? Як визначити лідера, послідовника, претендента і новач-ка на ринку?

15.       Визначте передумови застосування графічного методу оцінки конкуренто-спроможності підприємства.

16.Яким чином можна побудувати багатокутник конкурентоспроможності під-приємства, і що можна визначити за його допомогою?

17.Чим визначається ємність ринку в графічній інтерпретації оцінки конкурен-тоспроможності підприємства?

18.Чому відрізняються показники конкурентоспроможності підприємства, об-числені за допомогою аналітичного і графічного методів? Як зробити остаточні ви-сновки за отриманими результатами аналізу конкурентоспроможності?