Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Аналітична оцінка конкурентоспроможності підприємства на ринку : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

4.3. Аналітична оцінка конкурентоспроможності підприємства на ринку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

 

На відміну від оцінки конкурентосп-роможності товару, методика оцінки кон-курентоспроможності підприємства (КС) має імовірнісний характер і є інтеграль-ною. Вона заснована на експертній марке-тинговій оцінці.

 

Зазвичай рівень конкурентоспроможності підприємства пропонується визна-чати на основі аналітичного та графічного способів її оцінки.

Аналітичний спосіб оцінки конкурентоспроможності підприємства на ринку передбачає побудову матриці конкурентоспроможності в такому вигляді, як це представлено в табл. 4.1.

Таблиця 4.1 Матриця оцінки конкурентоспроможності підприємств на ринку

 

Синтезуючий

фактор конкурентоспроможності   Параметрична одинична

оцінка підприємствапостачальника товару (д)     Ранг фактора,

(R>)     Інтегрований (груповий) факторний показник підприємства-поста-чальника товару, (1)

 

            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10       

            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Положення на ринку                                                                                                                                                                                                                                                      

Товар                                                                                                                                                                                                                                             

Виробничий потенціал                                                                                                                                                                                                                                                  

Методи товароруху                                                                                                                                                                                                                                            

Можливості збуту                                                                                                                                                                                                                                               

Сумарна оцінка, (S)  X         1,00                                                                                                              

Коефіцієнт кон-курентоспро-можності, (КС)       X         X                                                                                                                  

Інтегрований (груповий) факторний показник (h) кожного з підприємств-постачальників товару визначається як добуток параметричної одиничної експерт-ної оцінки підприємства-постачальника товару (ді) і рангу аналізованого фактора (R,) за формулою (4.1):

•4 52 ►

 

/,- = g,- x Rj.

 

(4.1)

 

Сумарна оцінка (Si) здійснюється no всім (n) інтегрованим (груповим) фак-торним показникам для кожного з підприємств-постачальників товару на ринку (I,) за формулою (4.2):

п

S, = Х'/ ■        (4.2)

і-1

Коефіцієнт конкурентоспроможності (КС) дорівнюватиме одиниці для того підприємства, яке має найбільшу сумарну оцінку за всіма інтегрованими фак-торними показниками. Для інших підприємств він розраховуватиметься як відно-шення їх сумарної оцінки до максимального рівня сумарної оцінки підприємства-лідера.

Отже, конкурентоспроможність підприємства-лідера та інших підприємств ви-значатиметься із співвідношення (4.3):

КС = 1 для Smax -^ підприємство - лідер;

' „г^ S, , .         .,          (4.3)

КС = —-        > для інших тдприємств.

^тах

Також слід зауважити, що підприємство, яке має показник конкурентоспро-можності, що дорівнює 1 (одиниці), сповідає стратегію лідера; підприємство, яке має коефіцієнт конкурентоспроможності в межах від 0,9 до 1, сповідає стратегію ринкового послідовника; підприємство з коефіцієнтом конкурентоспроможності в межах від 0,5 до 0,9, сповідає стратегію ринкового претендента; а підприємство, яке має інтервальну оцінку конкурентоспроможності меншу за 0,5, є ринковим новачком.