Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для повторення : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Питання для повторення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

 

1.         Що представляє собою процес конкурентного протистояння підприємств на ринку?

2.         Дайте визначення поняттю операційної ефективності підприємства.

3.         Як Ви розумієте процес стратегічного позиціонування? Як він впливає на операційну ефективність підприємства?

4.         На основі взаємодії яких компонент виникає стратегічна позиція?

5.         В чому спільні риси та відмінності операційної ефективності діяльності пі-дприємства та його конкурентної позиції на ринку?

6.         Охарактеризуйте основні риси асортиментного позиціонування.

•4 42 ►

 

7.         Охарактеризуйте основні риси сегментного позиціонування.

8.         Дайте визначення позиціонуванню за принципом доступності.

9.         В чому полягає різниця при застосуванні асортиментного, сегментного по-зиціонування та позиціонування за принципом доступності?

Ю.Яким чином імітація впливає на конкурентне положення підприємства на ефективність здійснюваної ним стратегії?

11. Назвіть причини виникнення компромісів.

12.Як сумісність впливає на вибір вдалої стратегії діяльності підприємства?

ІЗ.Які Ви знаєте типи сумісності? Охарактеризуйте кожен з них.

14.3а допомогою яких методів можлива діагностика конкурентного протисто-яння підприємств на ринку?

15.       Визначте передумови та основи застосування SWOT-аналізу. Яку роль він відіграє при визначенні конкурентного потенціалу підприємства?

16.       В якому форматі здійснюється аналіз сильних і слабких сторін діяльності підприємства на ринку?

17.       В якому форматі здійснюється аналіз можливостей і загроз діяльності під-приємства на ринку?

18.3а якими принципами будується матриця взаємозв'язків в SWOT- аналізі?

19.       Проаналізуйте матрицю можливостей підприємства на ринку.

20.       Проаналізуйте матрицю загроз діяльності підприємства на ринку.

21.3а якими напрямками доцільно проводити аналіз можливостей і загроз ді-яльності підприємства на ринку?

22. В чому полягає метод складення профілю конкурентного середовища під-приємства?

23.0пишіть призначення PIMS-аналізу. Вибір яких напрямків діяльності підп-риємства може бути обґрунтований за його допомогою?

24.       Визначте перелік показників, за допомогою яких можна охарактеризувати конкурентне протистояння підприємств, визначити його сильні та слабкі сторони, a також можпивості і загрози його ефективній діяльності.

25.       В чому проявляється конкурентна сумісність видів діяльності підприємств-конкурентів на ринку?