Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3. Особливості PIMS-аналізу для визначення конкурентної стратегії підприємства на ринку : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

3.3. Особливості PIMS-аналізу для визначення конкурентної стратегії підприємства на ринку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Загрузка...

PIMS-аналіз, чи аналіз рівня впливу обраної стратегГі на величини прибут-ковості, заснований на використанні ем-піричної моделі, що пов'язує широкий діа-пазон стратегічних змінних величин (таких, як ринкова частка, якість продукту, верти-кальна інтеграція) і ситуаційних змінних

величин (швидкість росту ринку, стадія розвитку галузі, інтенсивність потоків капі-талу) з величиною прибутковості і здатністю підприємства генерувати готівку. Мета проведення такого аналізу полягає у виборі потрібної стратегії в конкретних ринко-вих умовах.

•4 41 ►

 

В ході цього аналізу змінні величини групуються в п'ять класів:

1.         Привабливість ринкових умов:

-          швидкість росту галузі в довгостроковій перспективі (4-10 років);

-          швидкість росту галузі в короткостроковій перспективі (до 3 років);

-          стадія життєвого циклу продукту.

2.         Сила конкурентних позицій:

-          ринкова частка;

-          відносна ринкова частка;

-          відносна якість продукту;

-          відносна ширина продуктовоїлінії.

3.         Ефективність використання інвестицій:

-          інтенсивність інвестицій (сумарні інвестиції, віднесені до обсягу продажів, і сумарні інвестиції, віднесені до доданої вартості);

-          інтенсивність основного капіталу (відношення суми основного капіталу до обсягу продажів);

-          вертикальна інтеграція (відношення доданої вартості до обсягу продажів);

-          ступінь використання виробничих потужностей.

4.         Використання бюджетуза наступними напрямками:

-          витрати на маркетинг відповідно до обсягу продажів;

-          витрати на НДДКР відповідно до обсягу продажів;

-          витрати на розробку і випуск нових товарів відповідно до обсягу продажів.

5.         Поточні зміни в ринковому середовищі:

-          зміна ринковоїчастки підприємства;

-          зміна структури і профілю ринку;

-          варіативність в ємності ринку.

Отримані за цим аналізом результати демонструють залежність: прибутко-вість (відношення величини оподатковуваного прибутку до інвестицій) збільшується по мірі зростання показника відносної ринкової частки конкретних цільових ринків. Відповідно до отриманої залежності підприємство також може формувати страте-гію своєї поведінки в конкурентному ринковому середовищі.

 

ї