Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАІНИ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОПЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

О.О. ГЕТЬМАН В.М. ШАПОВАЛ

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

 

I Київ - 2007

 

УДК 65.012.12(075.8)          Гриф надано

ББК 65.053я73          Міністерством освіти і науки України

Г 44     (лист №1.4 /18 -Г- 207 від 05 червня 2006 р.)

Рецензенти:

Осецький В.Л. - доктор економічних наук, професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ)

Пономаренко П.І. - доктор технічних наук, професор Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ)

Задоя А.О. - доктор економічних наук, професор

Дніпропетровський університет економіки та права (м. Дніпропетровськ)

Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економічна діагностика: Навчальний посібник Г44 для студентів вищих навчальних закладів. - Київ, Центр навчальної літера-тури, 2007. - 307 с.

ISBN 966-364-361-7

В навчальному посібнику розглянуто особливості здійснення економічної діа-гностики вітчизняних підприємств в конкурентному ринковому середовищі. Охарак-теризовано різні способи здійснення економічної діагностики в межах внутрішнього економічного механізму підприємства. Докладно розглянуто методики діагностики конкурентоспроможності продукції, підприємства, ресурсного забезпечення, вироб-ничого потенціалу, управлінської діяльності, а також послідовність фінансової діаг-ностики підприємства. Визначено передумови застосування прогресивних методик аналізу результативності господарювання вітчизняних підприємств. Наведено кон-кретні приклади та розглянуто практичні ситуації в діяльності вітчизняних підпри-ємств.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу, викладачів та інших читачів, яких цікавлять проблеми еко-номічної діагностики вітчизняних підприємств в ринкових умовах господарювання.

ISBN 966-364-361-7 © Гетьман О.О., Шаповал В.М., 2007

© Центр навчальної літератури, 2007