Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ФАКТОРИ УСПІХУ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ I Оцінка (-5; +5) I : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

ФАКТОРИ УСПІХУ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ I Оцінка (-5; +5) I


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

1. Пов'язаніз технологією:

1.1.      Залучення експерта у певній галузі

1.2.      Здатність до нововведень у виробничих процесах

1.3.      Здатність до розробки нової продукції

1.4.      Впровадження новихтехнологій у діяльність підприємства      

•4 21 ►

 

Продовження табл. 2.6

2. Пов'язаніз виробництвом:

2.1.      Ефективність виробництваз низькими витратами

2.2.      Якість продукції

2.3.      Високий ступінь використання встановленого устаткування

2.4.      Розміщення виробництва з урахуванням мінімальних витрат

2.5.      Доступ до необхідної кваліфікованої робочої сили

2.6.      Проектування продукції і технічна підготовка виробництва

з мінімальними витратами

2.7.      Гнучкість виробництва при переході до нових моделей

і розмірів       

3. Пов'язаніз товарорухом:

3.1.      Потужна мережа розподілу продукції

3.2.      Наявність значного доходу в роздрібній торгівлі

3.3.      Наявність власної мережі роздрібної торгівлі

3.4.      Низькі витрати товароруху

3.5.      Швидкість доставки продукції       

4. Пов'язаніз маркетингом:

4.1.      Ефективні засоби просування продукції на ринку

4.2.      Зручна й оперативна служба сервісу

4.3.      Точне виконання замовлень споживачів

4.4.      Широта вибору товарів

4.5.      Мистецтво торгівлі

4.6.      Привабливий стиль упакування

4.7.      Гарантії споживачам (післяпродажний сервіс)    

5. Пов'язаніз кваліфікацією персоналу:

5.1.      Розробка фахівцями підприємства ноу-хау

5.2.      Залучення експертів до проектування продукції

5.3.      Залучення експертів до розробки нових технологій

5.4.      Здатність забезпечити прозору, ефективну рекламу

5.5.      Здатність швидкого переходу зі сфери науково-дослідних

розробок до їх комерційної реалізації        

6. Пов'язаніз організаційними можливостями:

6.1.      Інформаційні системи

6.2.      Здатність швидкої реакції

6.3.      Наявність управлінських ноу-хау   

7. Інші типи факторів

7.1.      Сприятливий імідж (позитивна репутація у покупців)

7.2.      Усвідомлення себе як лідера

7.3.      Зручне розташування

7.4.      Приємна робота для службовців

7.5.      Сприятливі відносини між співробітниками

7.6.      Доступ до фінансового капіталу

7.7.      Патентний захист

7.8.      Ефективний маркетинг

7.9.      Висока ринкова вартість підприємства

7.10.    Висока ринкова частка підприємства

(значний ринковий сегмент)         

За кожним фактором здійснюється оцінка в балах (за нуль приймаються се-редньогалузеві значення), а конкурентний статус підприємства визначається за формулою (2.2):

•4 22 ►

 

ксп

 

            k

            Z«/ x A

I           i=1

 

            j

j-1       Z^cXj

            i-1

 

(2.2)

 

j-1

де Д-оцінка і-гофактора в групі;

a, - питомий коефіцієнт, який характеризує відносну важливість і-го фактора для галузі і підприємства;

/с- число факторів у групі;

р\ - питомий коефіцієнт, що характеризує відносну важливість j-ої групи

для галузі і підприємства;

£ - число груп факторів;

/- поточний номер фактора усередині групи факторів;

у'- поточний номер групи факторів.

Матриця фірми General Electric

Удосконалену матрицю стратегічного портфеля СЗГ підприємства зі змінни-ми: «привабливість стратегічної зони господарювання - конкурентний статус підп-риємства» розробила фірма General Electric (у співробітництві з консультативною фірмою McKinsey). Ця матриця має розмірність 3x3. Зазвичай в цій матриці площі кругів (прямокутників), що відображають СЗГ, пропорційні обсягам продажів у них, а заштриховані сектори відтворюють контрольовану підприємством частку ринку (рис. 2.6).

 

Висока

 

Середня

Низька

 

Сильний        Середній        Слабкий

Конкурентний статус підприємства

Рис. 2.6. Матриця General Electric - McKinsey •4 23 ►

 

Зазвичай сама фірма встановлює межі між секторами матриці. Але оскільки при оцінках у балах вихідним припущенням був розкид можливих значень (-5; +5), а нормування отриманих сумарних значень здійснювалося за вказаними вище фак-торами, то рекомендованими межами секторів можуть бути такі:

-          низька привабливість СЗГ - слабкий КСП - (-5; -2);

-          середня привабливість СЗГ - середній КСП - (-2; +2);

-          висока привабливість СЗГ - сильний КСП - (+2; +5).

Такі матриці зазвичай доповнюють інформацією про необхідні потоки інвес-тицій. Наприклад, у матриці General Electric виділяють три області пріоритетів для інвестицій (рис. 2.7):

-          із слабким пріоритетом;

-          із середнім пріоритетом;

-          з високим пріоритетом.

 

Висока

Середня

Низька

 

Сильний        Середній        Слабкий

Конкурентний статус підприємства

3 - високоефективне залучення інвестицій;

можпиве залучення інвестицій; ] - недоцільне залучення інвестицій.

Рис. 2.7. Доцільність залучення інвестицій

Фірма Shell додає до описаної вище матриці ряд рекомендацій (рис. 2.8), a також наводить додаткову таблицю прийняття рішень (табл. 2.7).

 

Висока

Середня

Низька

 

Інвестувати   Інвестувати, реінвестувати Реінвестувати

Реінвестувати            Отримати макси-мальний прибуток         Залишитися чи

повільно залишати

ринок

Отримати макси-мальний прибуток         Повільно залишати ринок   Швидко залишати ринок

 

Сильний

Середній        Слабкий

Конкурентний статус підприємства

Рис. 2.8. Вибір інвестиційної стратегії підприємством

•4 24 ►

 

Таблиця 2.7 Таблиця прийняття рішень залежно від перспектив отримання прибутку і віддачі інвестицій

 

Перспективи

отримання

прибутку        Приріст віддачі

капітальних

вкладень        Позиція на ринку      Політика капітальних вкладень

+          +          поліпшити, зберегти інвестувати прибуток

+          0          зберегти, розширити            реінвестувати прибуток

+          -          не втручатися            отримати найбільшу вигоду

0          -          повільно рухатись     ліквідувати активи

-          -          швидко рухатись