Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.1. Зміст діагностичних : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

2.1. Зміст діагностичних


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

процесів в галузі оцінювання конкурентного середовища підприємства

В результаті ознайомлення з матеріа-лом цього розділу читачі повинні засвоїти:

-          поняття конкурентного середовища;

-          методи оцінки стратегічної позиції підприємства на ринку;

-          методи оцінки конкурентного ста-тусу підприємства (КСП) на ринку;

-          засади управління портфелем стра-тегічнихзон господарювання підприємства.

Конкурентне середовище підприємства - ринкове оточення підприємст-ва, представлене суб'єктами господарювання різних форм власності та приналеж-ності, які займаються подібною сферою діяльності і мають вагомі конкурентні по-зиції на досліджуваному ринку.

Формування системи зовнішньої поточної інформаціїпро конкурентів в ієрархічному ринковому середовищі передбачає набір джерел і методичних засобів, за допомогою яких керівництво підприємства одержує регулярну інфор-мацію про події, які відбуваються в ринковому середовищі. Організація збору, опрацювання необхідної інформації відбувається різними способами:

•4 13 ►

 

-          за допомогою засобів масової інформації;

-          за допомогою особистих рекомендацій, відзивів, суджень та ставлень до об'єкта комерційного інтересу;

-          за допомогою незалежних дослідників, маркетингових та аудиторських компаній, які проводять відповідні ринкові дослідження конкурентного середовища в будь-яких сферах господарювання;

-          за допомогою кабінетних досліджень уповноваженою на те особою.

Джерела збору інформаціїпро конкурентів представлені на рис. 2.1.

 

Відвідування спеціалізованих

виставок

 

Ознайом-пення зі зві-тами підп-риємства-конкурента

 

Всебічне

вивчення

придбаного

товару

 

Присутність на зборах акціонерів

 

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО КОНКУРЕНТІВ

 

Дані спеціалізо-ваних фірм

 

Аналіз рекпами

 

Рис. 2.1. Джерела збору інформації про конкурентів

Безумовно, такий потік інформації необхідно відповідним чином систематизу-вати і диференціювати за відповідними класифікаційними ознаками для того, щоб мати можливість терміново вжити необхідних заходів щодо зміни ситуації на краще.

Система аналізу інформації про конкурентів - це визначений набір ме-тодів аналізу отриманих даних, в основі якого лежить статистичний банк даних та банк моделей.

•4 14 ►

 

Статистичний банк даних - це сукупність сучасних методик опрацювання інформації про кількісні зміни, дотримуючись яких можна встановити якнайтісніший взаємозв'язок і взаємозалежність між факторами, які впливають на досліджуваний економічний процес і його результативність.

Банк моделей - це сукупність механізмів та методологічних інструментів, за допомогою яких можна охарактеризувати ситуацію в межах підприємства.