Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток Р : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Додаток Р


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

2. ЗВІТ про фінансові результати за 2005 рік

(у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 24 лютого 2001 р. №101)

Форма № 2-м

КодзаДКУД   | 1801007

 

Стаття            Код рядка       За звітний період      За анало-гічний період по-переднього року

1          2          3          4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  010      501,88 463,37

Непрямі податки та інші вирахування з доходу    020      (75,08)            (67,07)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукци (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)    030      426,80 396,30

Інші операційні доходи        040      -          Інші звичайні доходи           050      -          Надзвичайні доходи 060            -          Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)          070      426,80 396,30

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції   080                 

Матеріальні витрати 090      (341,44)          (307,41)

Витрати на оплату праці     100      (19,56)            (3,08)

Відрахування на соціальні заходи   110      (7,63)  (1,20)

Амортизація  120      (11,53)            (10,20)

Інші операційні витрати      130      -          у тому числі:  131      -                      140      -          Інші звичайні витрати          150      (28,26)            (15,85)

Надзвичайні витрати           160      -          Податок на прибуток           170      (5,49)  (17,56)

Разом витрати

(090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080 + 160 + 170)     180      (413,97)          (355,30)

Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)       190      12,83   41,00

•4 306 ►

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Гетьман Оксана Олександрівна Шаповал Валентина Михайлівна

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів - Б.А.Сладкевич

Редактор - Гетьман О.О.

Коректори - Гетьман О.О., Шаповал В.М.

Технічний редактор - Гетьман 0.0.

Дизайн обкладинки - Б.В. Борисов

Підписано до друку 27.09.2006. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 19.

Видавництво "Центр навчальної літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006