Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4.2. Роль сівозміни в регулюванні вмісту органічної речовини в ґрунті : Екологічні проблеми землеробства : Бібліотека для студентів

1.4.2. Роль сівозміни в регулюванні вмісту органічної речовини в ґрунті


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 

Загрузка...

Основним джерелом нагромадження органічних речовин у ґрун-ті, який обробляється, є культура польових рослин, їх кореневі та післязбиральні рештки. 3 рослинними рештками у типових сівозмі-нах в ґрунт надходить органічних речовин більше, ніж з органічни-ми добривами. Деяке нагромадження органічної речовини в ґрунті відбувається уже під час вегетації рослин за рахунок регенерації кореневої системи, кореневих виділень та посиленої діяльності мі-кроорганізмів. Отже, сільськогоспо-дарські культури, як і взагалі рослини, є не лише «споживачами», а й активними «творцями» ґрунтової родючості.

Сільськогосподарські культури за їх здатністю нагромаджувати рослинні рештки можна поділити на три основні групи: багаторічні трави (бобові, злакові та їх сумішки), що нагромаджують найбільше кореневих і післяукісних решток — 50—80 ц/га і більше сухої маси, що в 1,3—1,5 рази більше сформованого врожаю; озимі жито й пше-ниця, які залишають рослинних решток 40—50 ц/га, що дорівнює врожаю або дещо менше його; ярі культури, які нагромаджують порі-вняно мало решток — 20—40 ц/га і менше. Серед них найменше орга-нічної маси залишають просапні — кукурудза, картопля й коренеплід-ні культури, а також льон — 5—50 % маси рослин, яка відчужується з урожаєм.

Як показують досліди, проведені в основних ґрунтово-кліматичних зонах країни, зональні та ґрунтові умови не впливають істотно на на-громадження кореневих і післязбиральних решток у кореневмісному шарі ґрунту, їх кількість визначається біологічними особливостями культур і рівнем урожаїв (табл. 12).

Слід зазначити, що рослинні рештки містять багато елементів жив-лення, які використовують наступні культури сівозміни, тому облік їх маси і наявності в них поживних речовин має важливе значення для вирішення багатьох інших важливих теоретичних і практичних пи-тань: розробка систем удобрення, сівозмін та ін.

Слід зазначити, що у рештках бобових культур переважає коріння, особливо в багаторічних трав. Так, частка коріння еспарцету, коню-шини, вико-вівса становить 70 % рослинних решток, гороху — 60, люпину — 40 %. Аналогічне співвідношення у деяких просапних культур — кукурудзи і цукрових буряків.

Таблиця 12

БІОМАСА ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР, ц/га (Левин Ф.И., 1977)

 

Культура        Основна продукція   Побічна про-дукція (соло-ма, бадилля)     Післяжнивні

(післяукісні)

рештки           Кореневі рештки

Озиме жито   12—25            22—50            6,5—11           16—26

 

            26—40            51—65            11,1—13,8      28—37

Озима пшениця        10—25            20—45            6,5—12           15—28

 

            26—40            46—57            12,1—13,5      29—40

Ячмінь            10—20            15—24            6—9,5 14—22

 

            21—35            25—39            9,6—10,8        23—29

Овес   10—20            14—29            6—8,8 12—22

 

            21—35            31—42            9—11,2           24—30

Просо 12—20            12—34            6—9    10—22

 

            21—30            36—54            9,3—12           23—28

Кукурудза     на зерно           10—35            30—60            6—12  15—34

Горох  5—20  11—30            4—6    10—20

 

            22—30            31—40            6,5—8 21—24

Гречка            5—15  13—30            5,5—8 11—22

 

            16—30            31—50            8,1—11           23—30

Соняшник      8—30  20—60            7—15  15—38

Картопля       50—200          8—27  3—9    8—20

 

            201—350        28—44            10—13            21—28

Цукрові буряки          100—200        12—26            1,5—3,0          10—17

 

            201—400        30—50            3—3,5 18—30

Льон   3—10  30—65            —        13—22

Коноплі          3—10  45—80            —        15—30

Кукурудза на силос   100—200        —