Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Екологічні проблеми землеробства : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 

Загрузка...

 

 

1.         Розширене відтворення ..о.ючості г...нтів — в.злова екологічна

1.1.      Екологічна оцінка стану землекористування в Україні і сучасні підходи до використання земельних угідь                20

1.2.      Проблеми і наукові основи екологобезпечного землекористу-вання                51

1.3.      Кислотна деградація (декальцинація) ґрунтів                  65

1.4.      Дегуміфікація Грунтів                       87

 

1.4.1.   Поняття, причини та масштаби розвитку дегуміфікації Грунтів    87

1.4.2.   Роль сівозміни в регулюванні вмісту органічної речо-вини в Грунті       96

1.4.3.   Використання  побічної продукції землеробства для

поповнення органічної речовини в Грунті               105

1.5.      Агрофізична деградація Грунтів          119

1.5.1.   Структурний стан ґрунтів і шляхи його поліпшення ....    120

1.5.2.   Фізична будова Грунту і шляхи їїполіпшення            133

1.5.3.   Можливості мінімального і нульового обробітку Грун-

ту в землеробстві          154

1.5.4.   Екологізація землеробської техніки — запорука під-

вищення продуктивності рільництва і охорони Грунтів   174

1.6.      Меліорація солонцевих Грунтів         209

2.         Захист грунтів від ерозії          224

2.1.      Водна ерозія Грунтів               230

2.1.1.   Сутність, форми проявуі види водної ерозії Грунтів ..   230

2.1.2.   Фактори водної ерозії Грунтів            239

2.2.      Вітрова ерозія (дефляція ) Грунтів      257

2.2.1.   Сутність і види дефляції Грунтів        257

2.2.2.   Фактори дефляції Грунтів       262

2.3.      птимальна структура агроландшафтів — запорука істотного зменшення або припинення ерозійних процесів            268

2.4.      Контурно-меліоративна організація території в системах Грун-тозахисного землеробства     273

2.5.      Протиерозійні гідротехнічні споруди            306

2.6.      Меліорація яружних і схилових земель для їх сільськогоспо-дарського використання              316

 

3.         Екологічні проблеми зрошуваного землеробства    320

4.         Меліорація техногенно забруднених земель            336

5.         Проблема безпечного застосування агрохімікатів у землеробстві . .   341

 

5.1.      Екологічна оцінка агрохімічних засобів і шляхи можливого за-бруднення навколишнього середовища добривами        341

5.2.      Вплив агрохімічних засобів на евтрофікацію і якість природних вод        364

5.3.      Вплив агрохімічних засобів на забруднення атмосфери і стій-кість рослин до хвороб і шкідників       367

5.4.      Екологічні функції агрохімії в землеробстві               369

6.         Проблема ефективного і безпечного конт.олю заб.. ’яненості сіль-

8.         Проблеми екологічного моніторингу грунтів у сучасному землероб-стві України         433

9.         Екологічні наслідки глобального потепління клімату в землеробстеі .   447

БІБЛЮГРАФІЧНИЙ СПИСОК         453

Земле моя, всеплодющая мати! Сил, що живуть у твоїй глибині, краплю, щоб в бою міцніше стояти, дай і мені.

/. Я. Франко