Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.5. ПРОТИЕРОЗІЙНІ ПДРОТЕХНІЧНІ СПОРУДИ : Екологічні проблеми землеробства : Бібліотека для студентів

2.5. ПРОТИЕРОЗІЙНІ ПДРОТЕХНІЧНІ СПОРУДИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 

Загрузка...

Протиерозійні гідротехнічні споруди різняться за призначенням (зменшують поверхневу ерозію до допустимих меж і припиняють лі-нійну ерозію ґрунтів), характером взаємодії із поверхневим стоком (водозатримувальні, водоспрямовуючі, водоскидні та донні гідротех-нічні), місцем розташування, конструктивними ознаками та видом ма-теріалу, з якого вони побудовані.

Водозатримувальні споруди затримують поверхневий стік і поступово відводять його або спрямовують на зволоження прилеглих ділянок.

Водоспрямовуючі споруди підводять поверхневий стік до водоза-тримувальних чи водоскидних споруд, або роззосереджують водний потік на дрібні струмочки. До них належать також споруди, що відво-дять воду від ярів та ділянок земель, які зазнають водної ерозії.

Водоскидними називаються споруди для відведення води у низини (яр, балка тощо).

Донні споруди зменшують швидкість водного потоку по дну яру до допустимих меж, збільшують стійкість його берегів та затримують мул, запобігаючи наносам.

За місцем розташування розрізняють протиерозійні гідротехнічні споруди на схилах, де спостерігається поверхнева ерозія, у прияружній зоні та місцях різкого зниження рельєфу, тобто природних перепадів. На схилах та в прияружній зоні будують водозатримувальні та водо-спрямовуючі споруди. Залежно від крутизни схилу, як водозатримува-льні споруди, будують вали — канави, вали-тераси і тераси.

За наявності зсувів потрібно враховувати їх вплив на стійкість гідро-технічних протиерозійних споруд. Регулюючи поверхневий стік з метою зменшення його руйнівної сили, слід передбачати можливість виникнення зсувів після будівництва водозатримувальних споруд у прияружній зоні через збільшення вологості Грунту. Найчастіше зсуви ґрунтів відбувають-ся внаслідок дії поверхневих та Грунтових вод. Чим крутіший і вищий схил, тим менша його стійкість. Висота схилу може збільшуватись у разі поглиблення яру, внаслідок чого стінки його втрачають стійкість і можуть зсуватися. Якщо гірські породи, з яких складається схил, мають нахил у той же бік, що й схил, це може зумовити їх зсув.

Водозатримувальні споруди збільшують підґрунтовий потік вна-слідок фільтрації води, що зумовлює за суфозійно нестійких ґрунтів винесення через стінки яру дрібних частинок Грунту (механічна суфо-зія), а у разі наявності у складі порід легкорозчинних солей (гіпс, кар-бонати) — утворення порожнин (хімічна суфозія).

Водоспрямовуючі споруди також деякою мірою сприяють переве-денню стоку у підземний, величина якого тим більша, чим більша до-вжина споруди й чим вищий коефіцієнт фільтрації ґрунтів.

Вал-канава — це ущільнена земляна дамба до 2 м заввишки, яка розташована впоперек схилу і має перед собою канаву. Якщо по гре-беню валу-канави прокладена дорога, її називають валом-дорогою.

Вал-тераса — це ущільнена дамба до 1 м заввишки, збудована впоперек схилу для запобігання змиванню ґрунту.

Тераса — це горизонтальний або з невеликим схилом майданчик на схилі, що утворює уступ. Розрізняють наорні, плантажні та східчас-ті тераси. Наорні створюють звичайними плугами, плантажні — за до-помогою плантажних плугів, а східчасті — виїмково-насипним спосо-бом бульдозером із поворотним ножем.

На схилах крутизною до 8º будують вали-тераси, наорні та план-тажні тераси, а від 8 до 24º — східчасті тераси. У гірських місцевостях Криму та Карпат є тераси на схилах крутизною до 30º.

У прияружній зоні споруджують водозатримувальні та водоспря-мовуючі вали-канави; по дну ярів — донні споруди; у місцях різкого зниження рельєфу, тобто там, де є природний перепад, — водоскиди. Такі перепади існують у вершинах ярів та в місцях, де починається вторинне поглиблення дна яру. Водоскидні споруди будують також на крутих схилах, куди необхідно спрямувати потік води.

Споруди, розміщені на схилах, зменшують поверхневу ерозію ґру-нтів і запобігають виникненню лінійної ерозії, а в прияружній зоні та ярах запобігають розвитку лінійної ерозії ґрунтів на розташованих вище ділянках схилів.

Із протиерозійних гідротехнічних споруд на орних землях можна створювати вали-тераси та вали-канави. Площа, яку вони займають, випадає із сівозмін. Якщо водозат