Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Екологічні проблеми землеробства : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 

Загрузка...

І. Д. Примак, Ю. П. Манько, Н. М. Рідей,

В. А. Мазур, В. І. Горщар, О. В. Конопльов,

С. П. Паламарчук, О. І. Примак

ЕКОЛОГІЧНІ

ПРОБЛЕМИ

ЗЕМЛЕРОБСТВА

За редакцією

доктора сільськогосподарських наук,

професора І. Д. Примака

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2010

 

ББК 41.4я73 УДК 631.95(075.8) Е Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-1147 від 21.05.2008)

Рецензенти:

Польовий А. М. — доктор географічних наук, професор; Бомба М. Я. — доктор сільськогосподарських наук, професор; Демидась Г. І. — доктор сільськогосподарських наук, професор.

Автори:

Примак І. Д. — Білоцерківський національний аграрний університет;

Манько Ю. П., Рідей Н. М. — Національний університет біоресурсів і при родо-користуванняУкраїни;

Мазур В. А. — Вінницький державний аграрний університет;

Горщар В. І., Конопльов О. В. — Дніпропетровський державний аграрний універ-ситет;

Паламарчук С. П., Примак О. І. — Національний університет біоресурсів і при-родокористування України.

Екологічні проблеми землеробства / І. Д. Примак, Ю. П. Ма нь ко, Н. М. Рі-Е 45 дей, В. А. Мазур, В. І. Горщар, О. В. Конопльов, С. П. Па ла мар чук; О. І. При-мак; За ред. І. Д. Примака — К.: Центр учбової літе ратури, 2010. — 456 с.

ISBN 978-611-01-0047-2

Висвітлено проблеми організації ефективного землекористування, екологічного моніторингу та ерозії ґрунтів, ефективного і безпечного контролю забур’яненості сільськогосподарських угідь, декальцинації і дегуміфікації, агрофізичної і фізико-хімічної деградації, безпечного застосування агрохімікатів та переущільнення орних земель у сучасному землеробстві України. Викладений і всебічно обґрунтований ком-плекс взаємопов’язаних агротехнічних, меліоративних, запобіжних і організаційних заходів щодо усунення чи зменшення негативного впливу ґрунтових деградацій на продуктивність і сталість розвитку аграрного сектору економіки України. Акцентовано увагу на екологізації сільськогосподарської техніки, технологій механічного обробітку грунту і систем землеробства та наслідках глобального потепління клімату в рільництві.

ББК 41.4я73 УДК 631.95(075.8)

ISBN 978-611-01-0047-2     © Примак І. Д., Манько Ю. П., Рі-

дей Н. М. та ін., 2010 © Центр учбової літератури, 2010