Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.5.4. Екологізація землеробської техніки запорука підвищення продуктивності рільництва і охорони ґрунтів : Екологічні проблеми землеробства : Бібліотека для студентів

1.5.4. Екологізація землеробської техніки запорука підвищення продуктивності рільництва і охорони ґрунтів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 

Загрузка...

Спеціально вивчаючи динаміку щільності будови ґрунту, В.В. Ме-дведев та ін. (2004) встановили, що, незважаючи на застосовувані спо-соби обробітку, протягом значної частини вегетаційного періоду щільність, навіть чорноземного ґрунту, нерідко виходить за межі оп-тимальних параметрів. Застосовувані Грунтообробні знаряддя не тіль-ки «не вміють» створювати потрібної щільності, але не здатні навіть і підтримати її в часі. Втім, останнього завдання в землеробстві ніколи й не ставили.

Вчені переконані, що безумовні успіхи землеробської механіки, не супроводжувалися б численними негативними наслідками для ґрунту (переущільнення, розпорошення, водна й вітрова ерозія і, взагалі, зни-ження стійкості як компонента навколишнього середовища), якби фі-зико-механічний напрям у ґрунтознавстві й землеробстві дістав пов-ноцінного розвитку.

Вітчизняні Грунтознавці відзначають тривожні тенденції, що з’явилися у конструкції і характеристиках нової техніки — тракторів, ґрунтообробних знарядь, машин для сівби й удобрення, комбайнів, за-собів для внесення пестицидів та інших автомобільно-транспортних засобів: повсюдна заміна гусеничних ходових систем на колісні; збі-льшення ширини захвату (з 4—6 до 18—24 м і більше) мапшнно-тракторних агрегатів: збільшення сили тяги на гаку, що виявилося най-більш простим способом агрегатування сільськогосподарських машин великої маси; збільшення швидкості руху з 4—5 до 9—15 км/год під час виконання технологічних операцій; зростання частки комбінова-них (переважно важких) Грунтообробних і посівних машин; поява но-вих технічних засобів, за допомогою яких можливі більш глибокі об-робітки (до 0,5—0,7 і навіть до 1,0 м), щілювання, кротування, плантажування, інтенсивне розпушування, вирівнювання поверхні, створення спеціального мікрорельєфу, перемішування й змішування окремих шарів ґрунту; домінування багатоопераційних технологій, у результаті чого, наприклад, під час вирощування цукрових буряків, кі-лькість операцій, не враховуючи збирально-транспортних, доведено до 20—25.

Відзначені тенденції декому (і дотепер) здаються цілком виправдани-ми й економічно обґрунтованими. Адже більшість перерахованих новацій були наслідком необхідності підвищити продуктивність праці в земле-робстві через відтік сільських трудівників у міста. Це спостерігалося про-тягом майже усього періоду соціалістичного господарювання. Оснащення сільськогосподарських   підприємств   технічними   засобами   дозволяло

впроваджувати нові («прогресивні», «індустріальні» й інші) технології, у стислий термін виконувати операції і, зрештою, забезпечувати більш-менш успішний розвиток аграрного сектору економіки.

Одночасно зростали маса МТА (з 1,5 до 3—5, а якщо врахувати масу нових комбайнів з повним бункером, і до 18—20 т) і потужність тракторів (з 75 до 150 і навіть 300 кінських сил). Вилучали з виробництва застарілі марки машин і агрегатів і поступово формувалася система машин. Селу стали постачати не розрізнені машини й знаряддя, а комплексні засоби механізації й автоматизації із поліпшеними техніко-економічними харак-теристиками, сучасним компонуванням і високими ергономічними показ-никами, що значно поліпшило умови праці механізаторів.

Звичайно, технічний прогрес в землеробстві величезний. На цьому досить сприятливому тлі результати досліджень, що свідчать про мо-жливе переущільнення, розпилення і деградацію ґрунтів внаслідок надмірно інтенсивного обробітку переважно важкою технікою, сприймалися байдуже або не сприймалися зовсім. Голос ґрунтознавців довгий час не був почутим. Хоча, заради об'єктивності, варто згадати, що ще Н.А. Качинський в 1924 році вказав на небезпечність безконт-рольного збільшення маси МТА. Більше того, є згадка про аналогічні застереження, висловлені німецькими дослідниками ще на стику 19 і 20 століть, тобто, більше 100 років тому (W.R.Gill el al., 1967).

Але поступово тривожні тенденції посилення негативного впливу на Грунт МТА і несприятливі зміни властивостей ґрунтів внаслідок цього все-таки стали помічати. Бурхливий потік публікацій на цю тему, блиску-чі публіцистичні твори, наприклад, 3. Фолкнера (1959) і багат