Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПОБАЧТЕ НАС В ІНТЕРНЕТІ! : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

ПОБАЧТЕ НАС В ІНТЕРНЕТІ!


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

WWW.PROFI-BOOK.KIEV.UA

 

Усі подробиці без додаткових запитань!

Видавничий дім “Професіонал” пропонує:

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих закладів освіти

 

Вачевський М. В. Кремінь В. Г. та ін.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА

ВЛАСНІСТЬ.

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

ІННОВАЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

Навчальний посiбник

“ВД “Професiонал”,

2006. – 448 с.

Ціна: 35,00 грн.

У підручнику викладено теоретичні і практичні основи інтелекту-альної власності в обсязі, передбаченому навчальною програмою відповідного курсу аудиторних занять для студентів, які опанову-ють професію менеджера, маркетолога, економіста, підприємця, з метою формування відповідних фахових компетенцій. Розглядаються основи розвитку раціоналізаторства і винахід-ництва, технічної творчості, охорони об’єктів інтелектуаль-ної власності в Україні, порядок проведення патентних дослі-джень та оформлення заявок на винаходи, промислові зразки, товарні знаки і заяв на раціоналізаторські пропозиції. Висвіт-люються питання правових відносин авторів, патентування винаходів за кордоном, патентна документація та міжнарод-на класифікація винаходів. Наводяться зразки оформлення правових документів на об’єкти інтелектуальної власності.

Видавничий дім “Професіонал” пропонує:

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих закладів освіти

 

Длігач А. О.

МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА

Навчальний посiбник

“ВД “Професiонал”,

2006. – 304 с.

Ціна: 25,00 грн.

У навчальному посібнику висвітлено сучасні проблеми, що існують в практиці прийняття цінових рішень, визначено місце ціноутворення в концепції маркетингу та процедури прийняття рішень щодо встановлення ціни. Послідовно розглянуто етапи розробки стратегії ціноутворення, методи встановлення базо-вої ціни та коригування ціни, актуальні питання ціноутворення в міжнародному маркетингу, а також методи проведення мар-кетингових досліджень для задач ціноутворення. Навчальний посібник відрізняється збалансованістю та зро-зумілістю викладу матеріалу; коментарі, що містяться у вста-вках, надають змогу зрозуміти зв‘язок теоретичних концеп-цій з практичними підходами щодо прийняття цінових рі-шень в сучасних умовах української економіки.