Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
КНИГА ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКА ЗАСТОСОВУЄ СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ НА 200__/200__ РОКИ : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

КНИГА ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКА ЗАСТОСОВУЄ СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ НА 200__/200__ РОКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

Державна податкова адміністрація (інспекція)

 

           

Суб’єкт малого підприємництва – юридична особа      

           

 

(назва)

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

(адреса, телефон) Номери розрахункових, поточних та інших рахунків, відкритих в установах банків

           

 

п/п      Датата

номер банківського

або касового документа       Сума виручки

від реалізації

продукції

(товарів,

робіт, послуг)

грн      Сума ви-ручки від реалізації основних фондів, грн          Позареалізаційні доходи

та виручка

від іншої

реалізації,

грн      Загальна сума виручки та позареалі-заційних доходів, грн

(гр.3+4+5+)    Загальна сума витрат, здійснених у зв’язку з веденням господарської діяльності, грн

Разом за 3 міс.

200      р.         102850            19126  446      122422            109850

1.12.04            5420    -          -          5420    3250

2. 30.04           2640    -          105      2745    2205

 

Книгу прошнуровують, нумерують сторінки, на останній із них зазначають загальну кількість сторінок Книги та завіряють печат-кою і підписом керівника підприємства та печаткою органу держав-ної податкової служби, в якому підприємство зареєстроване. Якщо Книга закінчиться, то слід завести нову. При цьому дата першого за-пису в новій Книзі повинна припадати на день, що настає за остан-нім днем запису, зробленого в попередній Книзі.

Основні правила внесення записів до Книги такі:

1.         Касовий метод. Це означає, що доходи і витрати відображають у Книзі не в момент їх нарахування, а на дату надходження або витрачання коштів (готівкових і безготівкових). Наприклад, за-робітну плату, нараховану за жовтень 200___ року і видану пра-цівникам підприємства в листопаді, необхідно відобразити в гр. 7 Книги в листопаді — на дату виплати з каси підприємства або перерахування на особовий рахунок працівника в банку. За-боргованість, нараховану в бухгалтерському обліку за відван-тажену в січні продукцію (виконані послуги), до Книги не запи-сують, а показують як виручку в тому місяці, в якому будуть отримані гроші. У той же час передоплату, що надійшла за про-дукцію, яка підлягає відвантаженню, або за ще невиконані роботи (послуги), треба відобразити в Книгі (гр. 3) у момент її зарахування на рахунок. Якщо до каси оприбутковано готівко-ву виручку, то її слід у цей же день записати до Книги. У мо-мент здачі грошей на поточний рахунок ніяких записів до Книги не роблять.

2.         Хронологічний порядок. Записи роблять у міру зростання дати проведення господарських операцій і відображають опе-рації, що відбулися у звітному (податковому) періоді. Якщо ж внаслідок помилки або з будь-якої іншої причини госпо-дарські операції за минулі податкові періоди (квартали) не були відображені в Книзі, їх відображають в поточному пері-оді. Особливо це стосується сум неврахованої виручки від реалізації.