Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА ДРУГА : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА ДРУГА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Відображення орендної плати у витратах 95        53

Оплачено витрати, пов’язані з випуском цінних паперів, за рахунок короткострокової позики       95        60

Відображення відсотків за прострочення податкового боргу     95        64

Нараховано відсотки за користування кредитами банків            95        68

Списано витрати за рахунок фінансових результатів      79        95

 

Типові операції за рахунком 96 «Втрати від участі в капіталі»   

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Відображення втрат від участі в капіталі   96        14

Списання втрат за рахунок фінансових результатів         79        96

Типові операції за рахунком

97 «І

нші витрати»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Відображення собівартості реалізованих:             

– основних засобів   97        10

– інших необоротних матеріальних активів          97        11

– нематеріальних активів     97        12

– довгострокових фінансових інвестицій  97        14

Списання капітальних інвестицій (незавершеного будівництва)          97        15

Списання довгострокової дебіторської заборгованості   97        16

Списання інших необоротних активів       97        18

Оплачено готівкою страхові премії (у страховій організації)       97        30

Те ж перерахунком через банк або втрата від курсових різниць за валютним рахунком        97        31

Відображення дисконту за переказним векселем 97        34

Відображення собівартості реалізованих поточних фінансових інвестицій      97        35

Списання заборгованості засновників за внесками у статутний фонд  97        46

Нарахування курсових різниць за податковою заборгованістю 97        64

Відображення повернення страхових внесків, страхових премій у разі дострокового припинення дії договору перестрахування       97        68

 

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Оприбуткування готівки, яка повернута за списаною довгостроковою дебіторською заборгованістю        30            97

Те ж при оприбуткуванні коштів на рахунок у банку       31        97

Типові операції за рахунком 98 «Податок на прибуток»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Списання відстрочених податкових активів        98        17

Відображення відстрочених податкових зобов’язань у випадку перевищення прибутку за рахунком 79 над оподатковуваним прибутком          98        54

Нарахування податку на прибуток 98        64

Зарахування до прибутку звітного року податку, зайво нарахованого в минулому періоді    98        79

Відображення виправлення помилки при завищенні податку на прибуток або при списанні заборгованості за ним, коли одночасно списують відстрочені податкові активи   64        98

Списання нарахованого податку на прибуток за рахунок фінансових результатів      79        98

Типові операції за рахунком 99 «Надзвичайні витрати»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Списання втрачених від надзвичайних подій:                

– основних засобів   99        10

– інших необоротних матеріальних активів          99        11

– нематеріальних активів     99        12

– довгострокових фінансових інвестицій  99        14

– незавершеного будівництва         99        15

– довгострокової дебіторської заборгованості       99        16

– інших необоротних активів          99        18

– виробничих запасів           99        20

– тварин на вирощуванні та відгодівлі       99        21

– МШП           99        22

– забракованих виробів і продукції 99        24

– напівфабрикатів     99        25