Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА ДРУГА : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА ДРУГА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Списано інші операційні витрати   91        84

Списано частину загальновиробничих витрат, яка припадає на окремі види виробництва 23        91

Списано частину загальновиробничих витрат, яка припадає на реалізовані роботи і послуги, а також відображено собівартість реалізованих робіт і послуг машинно-тракторного парку   90        91

Типові операції за рахунком 92 «Адміністративні витрати»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Нараховано амортизацію (знос)     92        13

Списано на адміністративні витрати:                   

– виробничі запаси   92        20

– МШП           92        22

– готову продукцію   92        26

– продукцію сільськогосподарського виробництва         92        27

– товари         92        28

– готівку в оплату дрібних витрат  92        30

– гроші на оплату витрат через банк          92        31

– витрати за авансовими звітами   92        37

– витрати майбутніх періодів          92        39

Проведено відрахування у резерв відпусток адміністративному персоналу     92        47

Оплачено витрати за рахунок:                   

– довгострокових позик       92        50

– короткострокових позик   92        60

Відображено роботи і послуги інших підприємств          92        63

Нараховано податки і платежі, що включаються у витрати виробництва        92        64

Проведено відрахування на соціальні заходи       92        65

Нараховано оплату праці     92        66

Послуги дочірніх підприємств        92        68

 

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Списано витрачені ТМЦ на адміністративні потреби     92        80

Списано нараховану оплату праці 92        81

Списано відрахування на соціальні заходи           92        82

Списано амортизацію (знос) необоротних активів         92        83

Списано інші операційні витрати   92        84

Списано адміністративні витрати на фінансові результати        79        92

Типові операції за рахунком 93 «Витрати на збут»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Нараховано амортизацію (знос)     93        13

Списано на витрати на збут:                     

– виробничі запаси   93        20

– МШП           93        22

– готову продукцію   93        26

– продукцію сільськогосподарського виробництва         93        27

– товари         93        28

– готівку в оплату дрібних витрат  93        30

– гроші на оплату витрат через банк          93        31

– витрати за авансовими звітами   93        37

– витрати майбутніх періодів          93        39

Проведено відрахування у резерв відпусток адміністративному персоналу     93        47

Оплачено витрати за рахунок:                   

– довгострокових позик       93        50

– короткострокових позик   93        60

Відображено роботи і послуги інших підприємств          93        63

Нараховано податки і платежі, що включаються у витрати виробництва        93        64

Проведено відрахування на соціальні заходи       93        65

Нараховано оплату праці     93        66

Послуги дочірніх підприємств        93        68

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Списано витрачені ТМЦ на адміністративні потреби     93        80

Списано нараховану оплату праці 93        81

Списано відрахування на соціальні заходи           93        82

Списано амортизацію (знос) необоротних активів         93        83

Списано інші операційні витрати   93        84

Списано витрати на збут за рахунок фінансових результатів     79        93

Типові операції за рахунком 94 «Інші витрати операційної діяльності»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Відображено нестачу:                     

– основних засобів   94        10

– інших необоротних матеріальних активів          94        11

– нематеріальних активів     94        12

Знос основних засобів об’єктів невиробничої сфери      94        13

Знецінення або нестача:                 

– виробничих запасів           94        20

– тварин на вирощуванні та відгодівлі       94        21

– МШП           94        22

– забракованих виробів       94        24

– напівфабрикатів     94        25

– готової продукції    94        26

– продукції сільськогосподарського виробництва            94        27

– товарів        94        28

Нестача готівки         94        30

Списання собівартості реалізованої іноземної валюти або сплата пені, штрафів         94        31

Нестача марок, проїзних талонів, путівок тощо    94        33

Нестача короткострокових векселів одержаних   94        34

Визнано пеню, штрафи, неустойки покупців чи замовників      94        36

Те ж щодо інших розрахунків          94        37

 

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Створено резерв сумнівних боргів 94        38

Списано на поточні витрати частину витрат майбутніх періодів          94        39

Створення резерву на відпустки працівникам, що виконують дослідження та розробки      94        47

Курсова різниця за довгостроковою позикою в іноземній валюті         94        50

Те ж за довгостроковим векселем виданим          94        51

Те ж за короткостроковою позикою          94        60

Те ж за короткостроковим векселем виданим      94        62

Те ж за заборгованістю перед постачальниками чи підрядниками       94        63

Визнані пені, штрафи за розрахунками з бюджетом        94        64

Проведено відрахування на соціальні заходи із оплати праці на виконанні досліджень та розробок           94            65

Нараховано оплату праці при виконанні досліджень та розробок         94        66

Послуги для житлово-комунальних і обслуговуючих господарств       94        68

Списано на житлово-комунальні та обслуговуючі господарства:                    

– матеріальні витрати          94        80

– витрати на оплату праці   94        81

– відрахування на соціальні заходи            94        82

– амортизацію           94        83

– інші операційні витрати    94        84

Списано інші витрати операційної діяльності за рахунок фінансових результатів       79        94

Типові операції за рахунком 95 «Фінансові витрати»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Оплачено витрати, пов’язані з випуском цінних паперів:                     

– готівкою      95        30

– з рахунку в банку   95        31

– довгостроковими позиками         95        50

Відображення дисконту за векселями        95        51

Відображено витрати, пов’язані з випуском облігацій    95        52