Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА ДРУГА : Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА ДРУГА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

магниевый скраб beletage

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

– іншими коштами    85        33

– передачею одержаних короткострокових векселів       85        34

– переоформленням поточних фінансових інвестицій    85        35

– зарахуванням дебіторської заборгованості покупців     85        36

– зарахуванням дебіторської заборгованості інших дебіторів      85        37

– передачею витрат майбутніх періодів (або їх списання внаслідок надзвичайних подій)     85        39

Нарахування відсотків за позиками            85        50

Відображення різниці за податком на прибуток   85        54

Нарахування за виконані роботи іншими підприємствами по ліквідації наслідків надзвичайних подій       85            63

Відображення нарахування податку на прибуток на підприємствах, які не використовують рахунки класу 9            85        64

Відображення відрахувань на соціальні заходи на оплату праці, нараховану при ліквідації наслідків надзвичайних подій 85        65

Нарахування оплати праці при ліквідації наслідків надзвичайних подій          85        66

Відображення витрат за перестрахуванням          85        68

Списання інших затрат за рахунок прибутку        79        85

Типові операції за рахунком 90 «Собівартість реалізації»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Відображення собівартості реалізованих:             

– тварин на вирощуванні та відгодівлі       90        21

– робіт і послуг допоміжних виробництв  90        23

– готової продукції    90        26

– продукції сільськогосподарського виробництва            90        27

– товарів        90        28

Нарахування гарантійних зобов’язань       90        47

Відображення отриманих послуг, пов’язаних з реалізацією       90        63

 

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Включення до собівартості реалізованих продукції, робіт, послуг загально-виробничих витрат, собівартість послуг машинно-тракторного парку          90        91

Списання собівартості реалізованої продукції, товарів, робіт і послуг на фінансові результати         79        90

Типові операції за рахунком 91 «Загальновиробничі витрати»

 

Зміст господарської операції           Дебет  Кредит

Нараховано амортизацію (знос)     91        13

Списано на загальновиробничі витрати:             

– виробничі запаси   91        20

– МШП           91        22

– готівку в оплату дрібних витрат  91        30

– гроші на оплату витрат через банк          91        31

– витрати за авансовими звітами   91        37

– витрати майбутніх періодів          91        39

Проведено відрахування у резерв відпусток загальновиробничого характеру 91        47

Оплачено витрати за рахунок:                   

– довгострокових позик       91        50

– короткострокових позик   91        60

Відображено роботи і послуги інших підприємств          91        63

Нараховано податки і платежі, що включаються у витрати виробництва        91        64

Проведено відрахування на соціальні заходи       91        65

Нараховано оплату праці     91        66

Послуги дочірніх підприємств        91        68

Списано витрачені ТМЦ на загальновиробничі потреби, в т. ч. на роботу тракторів, комбайнів    91        80

Списано нараховану оплату праці 91        81

Списано відрахування на соціальні заходи           91        82

Списано амортизацію (знос) необоротних активів         91        83